Standard Svensk standard · SS-EN 13754:2009

Produkter för beredning av dricksvatten - Bentonit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to bentonite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of bentonite and specifies the requirements and the corresponding test methods for bentonite. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Bentonite

Artikelnummer: STD-69258

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13754