Standard Svensk standard · SS-EN 14454:2005

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Ventil med backventilfunktion och luftintag som stängs vid flöde, placerad nedströms pådragsventil och avsedd för slanganslutning DN 15 till DN 32 - Familj H, typ A

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14454:2005

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Ventil med backventilfunktion och luftintag som stängs vid flöde, placerad nedströms pådragsventil och avsedd för slanganslutning DN 15 till DN 32 - Familj H, typ A
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies:
a) field of application;
b) requirements for hose union backflow preventer;
c) dimensional and the physico-chemical properties and the properties of general hydraulic, mechanical and acoustic design of hose union backflow preventers DN 15 to DN 32;
d) test method and requirements for verifying these properties;
e) marking and presentation;
f) acoustics.
This document specifies the characteristics of hose union backflow preventers DN 15 to DN 32 that are suitable for use in drinking water systems at pressures up to 1 MPa (10 bar) and temperatures up to 65 °C and for 1 h at 90 °C.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Ventiler Allmänt (23.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14454:2005

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Ventil med backventilfunktion och luftintag som stängs vid flöde, placerad nedströms pådragsventil och avsedd för slanganslutning DN 15 till DN 32 - Familj H, typ A
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Hose union backflow preventer DN 15 to DN 32 - Family H, type A

Artikelnummer: STD-39972

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-14

Antal sidor: 24