Standard Svensk standard · SS-EN 295-2:2013

Avlopp - Rör och rördelar i glaserad lera - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse och provuttag

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the evaluation of conformity of products manufactured from vitrified clay and other materials (referred to as "products") specified in the following standards: - pipes, fittings and joints according to EN 295-1; - adapters, connectors and flexible couplings according to EN 295-4; - perforated pipes and fittings according to EN 295-5; - components of manholes and inspection chambers according to EN 295-6; and - pipes and joints for pipe jacking according to EN 295-7.

Ämnesområden

Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material (23.040.05) Rör och rördelar av andra material (23.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 2: Evaluation of conformity and sampling

Artikelnummer: STD-88978

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-02-10

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 295-2 , SS-EN 295-2/A1 , SS-EN 295-10:2006