Standard Svensk standard · SS-EN 295-2/A1

Avlopp - Lerrör och rördelar - Del 2: Kvalitetskontroll. Tillägg 1

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 295-2:2013

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material (23.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25211

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-18

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 295-2

Ersätts av: SS-EN 295-2:2013