Standard Svensk standard · SS-EN 295-2

Avlopp - Lerrör och rördelar - Del 2: Kvalitetskontroll

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 295-2:2013 Tillägg: SS-EN 295-2/A1

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material (23.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Vitrified clay pipes and fittings and pipe jointsfor drains and sewers - Part 2: Quality control and sampling

Artikelnummer: STD-10087

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN 295-2:2013