Standard Svensk standard · SS-EN 16057:2012

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Bestämning av kvarvarande bly på ytor - Extraktionsmetod

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a test method to determine the amount of lead on the surface of test specimens made from lead containing copper alloys.

Ämnesområden

Material och produkter i kontakt med livsmedel


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Determination of residual surface lead (Pb) - Extraction method

Artikelnummer: STD-86283

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-11

Antal sidor: 24