Standard Svensk standard · SS-EN 16057:2012

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Bestämning av kvarvarande bly på ytor - Extraktionsmetod

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a test method to determine the amount of lead on the surface of test specimens made from lead containing copper alloys.

Ämnesområden

Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86283

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-11

Antal sidor: 24