Standard Svensk standard · SS-EN 15078:2013

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Svavelsyra

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sulfuric acid used directly or for the production of formulations for the treatment of water for swimming pools. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sulfuric acid. It gives information on its use for treatment of water for swimming pools. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-90899

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15078:2006