Standard Svensk standard · SS-EN 1213

Vattenförsörjning - Stängventiler - Kägelventiler av kopparlegering - Specifikationer och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Kulventiler (23.060.20) Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27788

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-20

Antal sidor: 19