Standard Svensk standard · SS-EN 1278:2010

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ozon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to ozone used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of ozone and specifies a test method for determining the ozone concentration in other gases.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ozone

Artikelnummer: STD-73901

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-04-20

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-EN 1278