Standard Svensk standard · SS-EN 1825-1:2005/AC:2006

Fettavskiljare - Del 1: Principer för utformning, prestanda och provning, märkning och kvalitetskontroll

Status: Gällande

Ämnesområden

Övrigt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control

Artikelnummer: STD-45484

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-01

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 1825-1:2005