Standard Svensk standard · SS-EN 1406:2017

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Modifierad stärkelse

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to modified starches used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of modified starches and specifies the requirements and the corresponding test methods for modified starches.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Modified starches

Artikelnummer: STD-8029784

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1406:2009