Standard Svensk standard · SS-EN 935:2004

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Aluminiumjärn(III)klorid (monomerisk) och aluminiumjärn(III)kloridhydroxid (monomerisk)

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to aluminium iron (III) chloride (monomeric) and aluminium iron (III) chloride hydroxide (monomeric) used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements for aluminium iron (III) chloride (monomeric) and aluminium iron (III) chloride hydroxide (monomeric) and refers to the corresponding test methods. It gives information on their use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of aluminium iron (III) chloride (monomeric) and aluminium iron (III) chloride hydroxide (monomeric) ( see annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium iron (III) chloride (monomeric) and aluminium iron (III) chloride hydroxide (monomeric)

Artikelnummer: STD-38297

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 935