Standard Svensk standard · SS-EN 12902:2004

Produkter för beredning av dricksvatten - Oorganiska filterhjälpmedel och filtermaterial - Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies methods of test to determine physical and chemical properties of Inorganic Supporting and Filtering Materials (ISFM).
NOTE The applicability of the methods is specified in the relevant product standard.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38298

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-12-17

Antal sidor: 37

Ersätter: SS-EN 12902