Standard Svensk standard · SS-EN 12902

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Oorganiska filterhjälpmedel och filtermaterial - Provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12902:2004
Omfattning
This European standard describes methods of test to determine physical and chemical properties of Inorganic Supporting and Filtering Materials (ISFM). NOTE The applicability of the methods is specified in the relevant product standard.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25966

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-15

Antal sidor: 41

Ersätts av: SS-EN 12902:2004