Standard Swedish standard · SS-EN 858-2

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 858-2

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard gäller för alla avskiljarsystem som används för att separera kolväten av mineraliskt ursprung från spillvatten. Standarden gäller inte för fett och oljor med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, inte heller för separering av emulsioner eller lösningar.
Denna Europastandard ger vägledning vid val av nominella storlekar samt vid installation, drift och underhåll av avskiljare för lätta mineraloljor som är tillverkade i enlighet med EN 858-1. Dokumentet ger också råd om lämplighet för rengöringsmedel om de släpps ut i en avskiljare.

Subjects

Sewage water (13.060.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 858-2

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-61562

Edition: 1

Approved: 7/11/2003

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 858-2