Standard Svensk standard · SS-EN 16161:2012

Vattenundersökningar - Vägledning för spektrofotometrisk bestämning in vivo (utan extraktion) av klorofyll-a i salt- och sötvatten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard provides guidance in the use of in vivo absorption techniques to quantify
chlorophyll-a concentration in marine and fresh waters.
This European Standard is comprised of the following:
- definition of the equipment requirement;
- a priori data and mathematical tools;
- recommendations for verification of measurement system performance and consideration of factors that can influence measurements;
- listing of the procedures to be implemented.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86760

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-07

Antal sidor: 36