Standard Svensk standard · SS-EN 17204:2019

Vattenundersökningar - Vägledning för analys av mesozooplankton från marint och bräckt vatten

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a procedure for analysing mesozooplankton in marine and brackish waters. The procedure comprises how to identify and enumerate mesozooplankton to estimate quantitative information on diversity, abundance and biomass with regard to spatial distribution and long-term temporal trends for a given body of water.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance on analysis of mesozooplankton from marine and brackish waters

Artikelnummer: STD-80011190

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-11

Antal sidor: 44