Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19458:2006

Vattenundersökningar - Provtagning för mikrobiologisk analys (ISO 19458:2006)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard ger stöd vid utformning av provtagningsprogram för vatten, för provtagningsmetoder för mikrobiologisk analys och för transport, hantering och lagring av proverna fram till dess analysen påbörjas. Den fokuserar på provtagning för mikrobiologiska undersökningar. Allmän information om provtagning från olika typer av vattenmassor ges i respektive delar av ISO 5667.

Ämnesområden

Allmänna vattenundersökningar (13.060.45)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425

Internationell titel: Water quality - Sampling for microbiological analysis (ISO 19458:2006)

Artikelnummer: STD-69421

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-17

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 19458:2006

Ersätter: SS 28163