Standard Swedish standard · SS-EN ISO 19458:2006

Water quality - Sampling for microbiological analysis (ISO 19458:2006)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard ger stöd vid utformning av provtagningsprogram för vatten, för provtagningsmetoder för mikrobiologisk analys och för transport, hantering och lagring av proverna fram till dess analysen påbörjas. Den fokuserar på provtagning för mikrobiologiska undersökningar. Allmän information om provtagning från olika typer av vattenmassor ges i respektive delar av ISO 5667.

Subjects

Examination of water in general (13.060.45)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title: Water quality - Sampling for microbiological analysis (ISO 19458:2006)

Article no: STD-69421

Edition: 1

Approved: 8/17/2006

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 19458:2006

Replaces: SS 28163