Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17994:2014

Vattenundersökningar - Riktlinjer vid jämförelse av det relativa utbytet av mikroorganismer mellan två kvantitativa metoder (ISO 17994:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17994:2014

Vattenundersökningar - Riktlinjer vid jämförelse av det relativa utbytet av mikroorganismer mellan två kvantitativa metoder (ISO 17994:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies an evaluation procedure for comparing two methods with established performance characteristics according to ISO/TR 13843 and intended for the quantification of the same target group or species of microorganisms.This International Standard provides the mathematical basis for the evaluation of the average relative performance of two quantitative methods against chosen criteria for the comparison. It does not provide data for assessment of the precision of the methods being compared. It is appropriate that the precision of methods is assessed as part of their performance characterization.This International Standard does not provide methods for the verification of method performance characterization in a single laboratory.

Ämnesområden

Vattnets mikrobiologi (07.100.20) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17994:2014

Vattenundersökningar - Riktlinjer vid jämförelse av det relativa utbytet av mikroorganismer mellan två kvantitativa metoder (ISO 17994:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Mikrobiologiska vattenundersökningar, SIS/TK 425

Internationell titel: Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO 17994:2014)

Artikelnummer: STD-100933

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-23

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 17994:2005