Standardutveckling · SIS/TK 432

Hydrometri

Klimatfrågorna har i allra högsta grad hamnat i fokus och därvid betydelsen av standardiserade mätningar inom miljösektorn. Vår kommitté Hydrometri, SIS/TK 432 behandlar standardisering av mätmetoder, mätinstrument och hantering av mätdata inom ämnesområdena yt- och grundvatten.

Den svenska tekniska kommittén Hydrometri bildades år 1993 med syfte att bevaka standardförslag som utvecklas inom den europeiska standardiseringen inom CEN/TC 318 Hydrometry. Sedan 2007 deltar kommittén även i det globala arbete som drivs av ISO/TC 113 Hydrometry. Kommittéerna tar fram standarder som berör alla slags mätningar av parametrar inom den hydrologiska cykeln, såsom nederbörd, avdunstning, transpiration, markvatten, grundvatten och ytvatten.

För att underlätta för branschen utarbetas standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna hydrologiska mätmetoder. Harmoniserade standarder underlättar för alla aktörer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
ISO/TR 11330, Hydrometri - Bestämning av vattenvolym och vattennivå i sjöar och reservoarer
ISO 18320, Hydrometri - Mätning av vattenflöde i öppna kanaler -
ISO/TR 21044-1, Hydrometry - Stream gauging - Part 1: Fieldwork
ISO 25377, Hydrometric uncertainty guidance (HUG)
ISO/TR 21044-2, Hydrometry - Stream gauging - Part 2: Computation of discharge
ISO 24578, Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for measurement of flow in open channels
ISO 3455, Hydrometri - Kalibrering av strömmätare i raka öppna tankar
ISO 748, Hydrometry-Measurement of liquid flow in open channels using velocity measurement devices
ISO 772, Hydrometri - Termer och symboler
EN ISO 772, Hydrometri - Termer och symboler
ISO 23334, Hydrometry— Density of precipitation stations
ISO 23350, Hydrometry -Precipitation measuring devices
ISO 23410, Hydrometri - Utformning av yta kring referensregnmätare för hydrologiskt bruk
ISO 23607, Hydrometry - Dilution measurements, tracers and applications
ISO 4373, Hydrometry - Water level measuring devices
EN ISO 4373, Hydrometry - Water level measuring devices
EN ISO 748, Hydrometry-Measurement of liquid flow in open channels using velocity measurement devices
EN , Hydrometry - Minimum performance requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow - Part 1: Open channel instrumentation
EN , Hydrometry - Minimum perforamce requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow - Part 2 Closed conduit instrumentation
Visa fler Visa färre
Utgivet 14 standarder
Deltagare 3 företag och organisationer
Energiforsk AB, Stockholm
Ljungans Vattenregleringsföretag, FRÄNSTA
SMHI, Norrköping
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 113, Hydrometry
ISO/TC 113/SC 1, Velocity area methods
ISO/TC 113/SC 5, Instruments, equipment and data management
CEN/TC 318, Hydrometry
CEN/TC 318/WG 11, Measurement of snow water equivalent
CEN/TC 318/WG 12, Measurement of rainfall intensity
CEN/TC 318/WG 14, Hydrometric network design and its optimization
CEN/TC 318/WG 15, Vocabulary and symbols
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060)