Standardutveckling · SIS/TK 432

Hydrometri

Klimatfrågorna har i allra högsta grad hamnat i fokus och därvid betydelsen av standardiserade mätningar inom miljösektorn. Vår kommitté Hydrometri, SIS/TK 432 behandlar standardisering av mätmetoder, mätinstrument och hantering av mätdata inom ämnesområdena yt- och grundvatten.

Den svenska tekniska kommittén Hydrometri bildades år 1993 med syfte att bevaka standardförslag som utvecklas inom den europeiska standardiseringen inom CEN/TC 318 Hydrometry. Sedan 2007 deltar kommittén även i det globala arbete som drivs av ISO/TC 113 Hydrometry. Kommittéerna tar fram standarder som berör alla slags mätningar av parametrar inom den hydrologiska cykeln, såsom nederbörd, avdunstning, transpiration, markvatten, grundvatten och ytvatten.

För att underlätta för branschen utarbetas standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna hydrologiska mätmetoder. Harmoniserade standarder underlättar för alla aktörer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 19 standarder
ISO 4373, Hydrometry - Water level measuring devices
ISO/TR 24577, Hydrometry - Use of non-contact methods for measuring water surface velocity and discharge
ISO 23607, Hydrometry - Dilution measurements, tracers and applications
ISO 23410, Hydrometri - Utformning av yta kring referensregnmätare för hydrologiskt bruk
ISO 23350, Hydrometry -Precipitation measuring devices
ISO 23334, Hydrometry - Density of precipitation stations
EN ISO 772, Hydrometri - Termer och symboler
ISO 772, Hydrometri - Termer och symboler
ISO 748, Hydrometry-Measurement of liquid flow in open channels using velocity measurement devices
ISO 3455, Hydrometry - Calibration of current-meters in straight open tanks
ISO 24578, Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for measurement of flow in open channels
EN 17277, Hydrometri - Mätningskrav och klassificering av instrument för mätning av regnintensitet
ISO/TR 21044-2, Hydrometry - Stream gauging - Part 2: Computation of discharge
ISO 25377, Hydrometric uncertainty guidance (HUG)
ISO/TR 21044-1, Hydrometry - Stream gauging - Part 1: Fieldwork
ISO 18320, Hydrometri - Mätning av strömflöde i öppna kanaler
ISO/TR 11330, Hydrometri - Bestämning av vattenvolym och vattennivå i sjöar och reservoarer
ISO/TR 19234, Hydrometry - Low cost baffle solution to aid fish passage at crump weir flow measurement structures.Technical Report.
ISO 18481, Hydrometry - Liquid flow measurement using end depth method in channels with free overfall
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Energiforsk AB, Stockholm
SMHI, Norrköping
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 113, Hydrometry
ISO/TC 113/SC 1, Velocity area methods
ISO/TC 113/SC 5, Instruments, equipment and data management
CEN/TC 318, Hydrometry
CEN/TC 318/WG 11, Measurement of snow water equivalent
CEN/TC 318/WG 12, Measurement of rainfall intensity
CEN/TC 318/WG 13, Revision of the determination of the stage-discharge relationship
CEN/TC 318/WG 14, Hydrometric design and its optimization
CEN/TC 318/WG 15, Vocabulary and symbols
CEN/TC 318/WG 16, Performance requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow
CEN/TC 318/WG 17, Management of observed hydrometric data
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi