Standardutveckling · SIS/TK 432

Hydrometri

Klimatfrågorna har i allra högsta grad hamnat i fokus och därvid betydelsen av standardiserade mätningar inom miljösektorn. Vår kommitté Hydrometri, SIS/TK 432 behandlar standardisering av mätmetoder, mätinstrument och hantering av mätdata inom ämnesområdena yt- och grundvatten.

Den svenska tekniska kommittén Hydrometri bildades år 1993 med syfte att bevaka standardförslag som utvecklas inom den europeiska standardiseringen inom CEN/TC 318 Hydrometry. Sedan 2007 deltar kommittén även i det globala arbete som drivs av ISO/TC 113 Hydrometry. Kommittéerna tar fram standarder som berör alla slags mätningar av parametrar inom den hydrologiska cykeln, såsom nederbörd, avdunstning, transpiration, markvatten, grundvatten och ytvatten.

För att underlätta för branschen utarbetas standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna hydrologiska mätmetoder. Harmoniserade standarder underlättar för alla aktörer.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO/TR 21044-1, Hydrometry — Stream gauging — Part 1: Fieldwork
ISO/TR 21044-2, Hydrometry — Stream gauging — Part 2: Computation of discharge
ISO 23334, Hydrometry— Density of precipitation stations
ISO 23410, Hydrometri - Utformning av yta kring referensregnmätare för hydrologiskt bruk
ISO 23607, Hydrometry - Dilution measurements, tracers and applications
ISO 4373, Hydrometri - Vattennivåmätare
EN 17694-1, Hydrometri - Minimikrav på prestanda och testprocedurer för vattenövervakningsutrustning - Flödesmätare - Del 1: Mätinstrument för öppna vattenvägar
EN 17694-2, Hydrometri - Minimikrav på prestanda och testprocedurer för vattenövervakningsutrustning - Flödesmätare - Del 2: Mätinstrument för slutna rörledningar
CEN/TR N 520, Hydrometri - Calibration and accuracy of non-catching precipitation measurement instruments
EN N 521, Hydrometry - Measurement of precipitation intensity - Metrological requirements and test methods for noncatching type rain gauges
EN N 533, Hydrometri - Sedimentation - Mätningar som krävs för effektiv sedimenthantering och kontroll
Visa fler Visa färre
Utgivet 17 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Energiforsk AB, Stockholm
SMHI, Norrköping
Vattenregleringsföretagen, Östersund
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 113, Hydrometry
ISO/TC 113/SC 1, Velocity area methods
ISO/TC 113/SC 2, Flow measurement structures
ISO/TC 113/SC 5, Instruments, equipment and data management
ISO/TC 113/WG 7, Dilution Gauging
ISO/TC 113/WG 8, Hydrometry - Density of precipitation stations
CEN/TC 318, Hydrometry
CEN/TC 318/WG 11, Snow
CEN/TC 318/WG 12, Rainfall
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se