Standardutveckling · SIS/TK 555

Naturvärdesinventering

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering. Den svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000 (NVI-standarden), publicerades 2014. Samma år publicerades den tekniska rapporten som är ett komplement till standarden, SIS/TR 199001.

Standarden förenklar vid upphandlingar och granskning av naturvärdesinventeringar. Efter cirka två års användning hade Trafikverket beställt över 150 inventeringar enligt SS 199000. Även övriga uppdragsgivare som till exempel kommuner och stora företag beställer inventeringar enligt SS 199000. Målgrupp för denna standard är de som beställer, utför och granskar naturvärdesinventeringar, till exempel kommunekologer, naturvårdshandläggare, miljöplanerare, miljökonsulter, miljösamordnare med flera.

Aktuellt

SS 199000 utg 2 kommer att publiceras under våren 2023. En förändring jämfört med den första utgåvan är att nu har en teknisk specifikation som kompletterar standarden utvecklats, SIS/TS 199002, Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation med lista för biotopbestämning.

Webbinarium 

Den 9 maj 2023 kommer ett webbinarium om SS 199000 utg 2 och SIS/TS 199002 att hållas. Mer information och anmälan finns här.

Om övergångstid vid införande av nya utgåvor av svensk standard

SIS kommer att upphäva SS 199000:2014 när den nya utgåvan publiceras, men utgåvan från 2014 kommer att finnas kvar till försäljning.

Det kommer att bli en period då både den gamla och den nya utgåvan används. Det SIS rekommenderar är att upphandlande myndighet eller annan beställare anger vilken utgåva det är som ska användas.

SIS kan inte föreskriva vilken utgåva som ska användas ute på marknaden, dvs. om någon väljer att tillämpa en upphävd utgåva så har SIS ingen åsikt om detta. Frågor om vilken utgåva som ska tillämpas bör ställas till berörd myndighet eller, i en kontraktssituation, beställaren.

I samband med att den nya utgåvan av SS 199000 publiceras kommer SIS även att upphäva
SIS/TR 199001.2014 Naturvärdesinventering (NVI) - Komplement till SS 199000.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS kommitté för naturvärdesinventering om du vill träffa andra som arbetar inom området, fördjupa din kompetens och bidra till vidareutveckling av kommande utgåvor av SS 199000 och SIS/TR 199001. Fördelarna med att delta kan vara många, däribland möjligheten att:

* Påverka innehållet i uppdateringar och utveckling av standarder

* Få tillgång till den senaste informationen inom projektet

* Delta på nationella möten som hålls kontinuerligt för information och diskussion

* Få tillgång till expertis och nätverk inom området

Mer information om kommitténs arbete:

Remisswebbinarium 22 september 2021 - ft SS 199000
Utgivet 2 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 555/AG 02, Redaktionsgrupp
Deltagare 8 företag och organisationer
Calluna AB, Nacka
Ecogain AB, Umeå
Ekologigruppen Ekoplan AB, Stockholm
Naturcentrum AB, Stenungsund
Naturvårdsverket, Stockholm
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
WSP Sverige AB, Uppsala
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Anläggningsarbete Allmänt (93.010)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

SIS Upphandlingsstöd

SIS Upphandlingsstöd är en onlinetjänst som gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.

Läs mer >

Kalender

2023
maj
tis
9
Webbinarium i samband med publicering av SS 199000 utg 2
09:30 - 15:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se