Utbildning

Naturvärdesinventering - Orientering

År 2014 gav Svenska Institutet för standarder ut den första standarden för inventering och värdering av biologisk mångfald. Den fick stort genomslag och har varit ett viktigt dokument att förhålla sig till vid exploatering, tillstånd och kommunal planering

Boka

Naturvärdesinventering - Orientering

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 5500 SEK (exkl moms)

november

tis 5 Till bokning

Kl. 09:00 - 12:00

Online

Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att beskriva och värdera naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering.

SS199000:2023 omfattar kartläggning av biologisk mångfald. I denna standard beskrivs en process som innebär att ekosystem, livsmiljöer och arter undersöks och värderas med avseende på deras betydelse för biologisk mångfald. Standarden omfattar krav och vägledning för beställning, genomförande och leverans av resultat.

Omfattning: Halvdag kl. 09:00-12:00 – via Zoom

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Naturvärdesinventering - Orientering

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 5500 SEK (exkl moms)

november

tis 5 Till bokning

Kl. 09:00 - 12:00

Online

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se