Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 199002:2023

Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 199002:2023

Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Vid beställning av standarden i pappersformat vänligen kontakta vår kundservice på 08 55 55 23 10 eller kundservice@sis.se

Stöd för tillämpning av SIS/TS 199002

Med stöd av Naturvårdsverket har SIS-kommittén Naturvärdesinventering utvecklat ett verktyg som underlättar tillämpning av SIS/TS 199002. Stödverktyget består av geopackagemall med tillhörande Excelfil med förklaringar. För att ladda ner geopackagemallen krävs att du har tillgång till ett GIS-program som kan hantera formatet geopackage. Filerna och mer information finns tillgängliga på kommittésidan, se rubrik Aktuellt.

Omfattning
I detta dokument specificeras krav på omfattning, struktur och format för de geodatamängder en utförare
ska leverera till en beställare enligt SS 199000:2023. Bilaga D innehåller en lista med biotopbeteckningar,
som även är avsedd att användas vid bestämning av biotoptyp i rapporter enligt SS 199000:2023.
Kompletterande material
Figurer ur SIS/TS 199002:2023, bilaga A och B finns även återgivna i PNG som kompletterande material.
Bilaga A, Begreppsmodell för NVI. Bilaga B, Informationslagringsmodell.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Övrigt (13.020.99) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 199002:2023

Naturvärdesinventering (NVI) - Kartläggning och värdering av biologisk mångfald - Dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Naturvärdesinventering, SIS/TK 555

Internationell titel: Biodiversity assessment — Survey and mapping of habitats and species — Data product specification and habitat classification sheet

Artikelnummer: STD-80043658

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-06-21

Antal sidor: 84