Utbildning

Naturvärdesinventering –Tillämpning av dataproduktspecifikation SIS/TS 199002:2023

År 2014 gav Svenska Institutet för standarder ut den första standarden för inventering och värdering av biologisk mångfald. Den fick stort genomslag och har varit ett viktigt dokument att förhålla sig till vid exploatering, tillstånd och kommunal planering

Nu erbjuds därför en utbildning kring Dataproduktspecifikationen SIS/TS199002:2023 och hur den ska tillämpas.

Boka

Naturvärdesinventering –Tillämpning av dataproduktspecifikation SIS/TS 199002:2023

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 7500 SEK (exkl moms)

november

tor 7 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Online

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Naturvärdesinventering –Tillämpning av dataproduktspecifikation SIS/TS 199002:2023

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 7500 SEK (exkl moms)

november

tor 7 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Online

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se