Tekniska kommittéer inom digitala samhället och smart teknik

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och beskrivs som ett paradigmskifte, en revolution att jämföra med industrialismen.

Digitaliseringens syfte är att med hjälp av digital teknik, förbättra, utveckla och effektivisera verksamheter. På några få år har därför helt nya produkter och tjänster skapats, bara genom att koppla ihop datorer och mobiler i ett gränslöst nätverk. Nu kopplas allt runtomkring oss ihop. Det kan handla om allt från lampor, bilar, kylskåp, tillverkningsrobotar, medicinteknisk utrustning till oss själva som människor.

Visa mer/mindre

Standarder inom området möjliggör ett strukturerat, effektivt och säkert sätt att utbyta data, genom att harmonisera sättet den presenteras. De möjliggör också användning av tekniker såsom AI, cloud och IoT, samt att de underlättar kravställning av system och utveckling av tjänster.