Standardutveckling · SIS/TK 533

Byggnadsinformation

Bygglovshantering, energideklarationer, fastighetstaxering, byggnadsregisterhantering, folkbokföring, adressregister, förvaltning, kartproduktion, besiktning och statistik. Det är samhällsfunktioner som skulle vara betjänta av en samsyn på begrepp och klassificeringar av byggnader och anläggningar.

En samsyn kring begrepp är också en förutsättning för datautbyte mellan olika aktörer och för utveckling av digitala tjänster. Aktörerna hittar man såväl i den offentliga som i den privata sektorn. Genom lagstiftning i Inspireprojektets spår blir även andra aktörer i Europa viktiga för datautbyte.

Svensk nationellt arbete med inspiration från Inspire

I kommittén samlas expertkunskap från myndigheter, kommuner och representanter för den privata sektorn, men indirekt även från de experter som deltar i Inspires dataspecifikationsgrupp för byggnader. Deltagarna är med och påverkar vad som behöver standardiseras och hur standarderna ska utformas. Arbetet ger deltagarna djupare insikt om svenska och europeiska behov.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Byggnadsinformation. Kanske att du idag arbetar med frågor där du ser behovet av en samsyn, eller med utveckling av stödsystem där hantering av någon aspekt hos byggnader är intressant. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 1 standarder
Deltagare 3 företag och organisationer
Lantmäteriet, Gävle
Skatteverket, Solna
Statistiska centralbyrån SCB, Solna
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Pressmeddelanden
Verksamhetsplan 2022

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Fysisk planering, stadsplanering (91.020) Byggnader (91.040)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Fredrik Stenberg
Projektledare
fredrik.stenberg@sis.se

Maria Sterner
Projektkoordinator
maria.sterner@sis.se