Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 637010:2024

Kommuners dataleveranser till Statistikmyndigheten (SCB) och Skatteverket vid beslut i lov- och byggprocessen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 637010:2024

Kommuners dataleveranser till Statistikmyndigheten (SCB) och Skatteverket vid beslut i lov- och byggprocessen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
En kommun hanterar många typer av ärenden där informationsutbyte med statliga myndigheter är av stor vikt för samhället. Ärenden om bygglov och rivningslov är exempel på sådana ärenden.

Idag sker informationsutbytet oftast via formulär och blanketter som fylls i för hand och skickas till mottagaren som matar in informationen i sitt system, vilket är väldigt ineffektivt. För att ändra och lyckas bättre med informationsutbytet krävs ett samarbete mellan systemleverantörer, statliga myndigheter och kommuner där ett dokument, som detta, med vilken information om vad som ska utbytas, vid vilka tillfällen och hur detta måste gå till blir en viktig komponent.

Syftet och målsättningen med standardiseringen är därför att ge ett enhetligt dokument som fokuserar på att beskriva exakt vilken information som behöver levereras till SCB och Skatteverket, och att med hjälp av detta uppnå en effektivisering genom att systemen kan utbyta informationen automatiskt via tjänster och system-till-system-lösningar.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) Fysisk planering, stadsplanering (91.020) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 637010:2024

Kommuners dataleveranser till Statistikmyndigheten (SCB) och Skatteverket vid beslut i lov- och byggprocessen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsinformation, SIS/TK 533

Internationell titel: Municipalities data deliveries to Statistics Sweden and Swedish Tax Agency after decisions on building permits

Artikelnummer: STD-82085358

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-02-26

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-TS 637010:2014