Standard Technical specification · SIS/TS 637010:2024

Municipalities data deliveries to Statistics Sweden and Swedish Tax Agency after decisions on building permits

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical specification · SIS/TS 637010:2024

Municipalities data deliveries to Statistics Sweden and Swedish Tax Agency after decisions on building permits
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
En kommun hanterar många typer av ärenden där informationsutbyte med statliga myndigheter är av stor vikt för samhället. Ärenden om bygglov och rivningslov är exempel på sådana ärenden.

Idag sker informationsutbytet oftast via formulär och blanketter som fylls i för hand och skickas till mottagaren som matar in informationen i sitt system, vilket är väldigt ineffektivt. För att ändra och lyckas bättre med informationsutbytet krävs ett samarbete mellan systemleverantörer, statliga myndigheter och kommuner där ett dokument, som detta, med vilken information om vad som ska utbytas, vid vilka tillfällen och hur detta måste gå till blir en viktig komponent.

Syftet och målsättningen med standardiseringen är därför att ge ett enhetligt dokument som fokuserar på att beskriva exakt vilken information som behöver levereras till SCB och Skatteverket, och att med hjälp av detta uppnå en effektivisering genom att systemen kan utbyta informationen automatiskt via tjänster och system-till-system-lösningar.

Subjects

Astronomy, geodesy, geography (07.040) General (35.020) Physical planning, town planning (91.020) General (91.040.01)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS/TS 637010:2024

Municipalities data deliveries to Statistics Sweden and Swedish Tax Agency after decisions on building permits
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-82085358

Edition: 2

Approved: 2/26/2024

No of pages: 32

Replaces: SIS-TS 637010:2014