Standard Swedish standard · SS 990000:2020

Tree care - Terms and definitions

Status: Valid

Scope
Detta dokument definierar termer som används i en upphandlings- och utförandeprocess för trädvård, trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd. Detta dokument omfattar terminologi för: — beskrivning av träd, — funktioner hos träd, — beskärning och andra beställningsbara åtgärder, — trädbesiktning, — naturvård, — kulturmiljövård, — riskbedömning, — skador, — åtgärder. Terminologi för skogsproduktion, trädbiologi, markarbeten samt plantskolerelaterade termer omfattas inte.

Subjects

General (03.080.01) Services for companies (03.080.20) Biology, botany, zoology (07.080) General (13.020.01) Physical planning, town planning (91.020)


Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80026595

Edition: 2

Approved: 12/11/2020

No of pages: 40

Replaces: SS 990000:2014