Standard Technical specification · SIS-TS 637010:2014

Geographic information - Data deliveries by Swedish municipalities after decisions according to Planning and Building Act

Status: Valid

Scope
Denna tekniska specifikation omfattar ett antal typer av dataleveranser som en kommun gör till statliga myndigheter. Följande typer av dataleveranser tas upp:

— Till Skatteverket vid beslut om startbesked om ny- eller tillbyggnad
— Till Skatteverket vid beslut om startbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till Skatteverket vid beslut om beviljat rivningslov
— Till Skatteverket vid startbesked om rivning
— Till SCB vid beslut om beviljat bygglov för ny- eller tillbyggnad
— Till SCB vid beslut om startbesked för ny- eller tillbyggnad
— Till SCB vid beslut om slutbesked och interimistiskt slutbesked för ny- eller tillbyggnad
— Till SCB vid anmälan om eller vid beslut om beviljat bygglov om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till SCB vid beslut om startbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till SCB vid beslut om slutbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
— Till SCB vid beslut om beviljat rivningslov
— Till SCB vid beslut om startbesked vid rivning

Denna tekniska specifikation specificerar informationens innebörd.

Denna tekniska specifikation specificerar informationens XML-kodning.

Denna tekniska specifikation omfattar inte
— tidsbegränsat bygglov
— ärendeinformation utöver vad som krävs för dataleveranserna
— krav på när dataleveranser ska göras
— krav på metod som ska användas för dataleveranser
— krav på hantering av ärendedata
— dataleveranser till Lantmäteriet
— dataleveranser till Bolagsverket.

Subjects

Astronomy, geodesy, geography General Physical planning, town planning General


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title: Geographic information - Data deliveries by Swedish municipalities after decisions according to Planning and Building Act

Article no: STD-104911

Edition: 1

Approved: 12/17/2014

No of pages: 52