Standardutveckling · SIS/TK 611

Informationsteknik

Automatisk datafångst (AIDC), datahantering (inkl. Big Data), molntjänster (Cloud), arkitektur och mjukvaruutveckling, ledningsystem för IT tjänster, programmeringsspråk och kvantteknik är stora omfattande områden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa gränser. Därför samlar vi ihop kunskapen kring detta hos våra experter och täcker in dessa områden i TK 611, Informationsteknik.

En utgångspunkt är bevakning av arbetet som pågår inom ISO/IEC JTC 1 Information technology. Arbetet formas även starkt av EU:s lagstiftning och policy i relation till informationsteknikområdet som belyses i EU-kommissionens Rolling Plan for ICT standardisation. Därutöver bevakar arbetsgrupperna som finns inom kommittén respektive område på europeisk och internationell nivå. Det finns tydliga gränser mellan områdena, men även frågor som överbryggar dessa gränser – detta försöker vi dra nytta av i kommittén.

Kommittén bevakar, påverkar och tillhandahåller möjliggörande standarder, inom ovan nämnda områden, för att främja harmonisering av grundläggande informationsteknik som används och är stöd för sektorsspecifika implementationer och applikationer.

Kommittén ger vägledning till andra SIS tekniska kommittéer och andra organisationer som utvecklar standarder och applikationer baserat på dessa områden och standarder.

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittéer, så som

  • CEN/TC 225 AIDC techniques
  • CEN/CLC JTC 22 Quantum technologies
  • ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems
  • ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering
  • ISO/IEC JTC 1/SC 22 Programming languages, their environments and system software interfaces
  • ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques
  • ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange
  • ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms
  • ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT service management and IT governance

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 20-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Presentation av kommittén, se här.

Mer information om kommitténs arbete:

Aktuella remisser att kommentera Kommentera
Arbetsgrupp (AG) 01 Automatisk Datafångst AIDC
Arbetsgrupp (AG) 04 Datahantering (inkl. Big Data)
Arbetsgrupp (AG) 05 Molntjänster Cloud
Arbetsgrupp (AG) 06 Ledningssystem för IT-tjänster
Arbetsgrupp (AG) 07 Arkitektur och mjukvaruutveckling
Arbetsgrupp (AG) 08 Informationsutbyte mellan system
Arbetsgrupp (AG) 09 Programmeringsspråk
Arbetsgrupp (AG) 10 Kvantteknik
Utgivet 69 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1
SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC)
SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data)
SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud)
SIS/TK 611/AG 06, Ledningssystem för IT-tjänster
SIS/TK 611/AG 07, Arkitektur och mjukvaruutveckling
SIS/TK 611/AG 08, Informationsutbyte mellan system
SIS/TK 611/AG 09, Programmeringsspråk
SIS/TK 611/AG 10, Kvantteknik
Visa fler Visa färre
Deltagare 24 företag och organisationer
Atlantic PuffinPack AB, Pixbo
BiTA Service Management AB, Stockholm
Cognit Consulting AB, Askim
ContextVision AB, Stockholm
DCFT Consulting AB, Täby
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
Hands Development AB, Spånga
IAR Systems AB, Uppsala
Ictech AB, Göteborg
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Mjukvarukraft Sverige AB, Stockholm
Movinity AB, Västra Tunhem
Neo4j Sweden AB, Malmö
Odette Sweden AB, Stockholm
Quel Solaar AB, Stockholm
Rasterbar Software Stockholm AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
SEK Svensk Elstandard, Kista
SJ AB, Stockholm
Stiftelsen LightNet Foundation, Djursholm
Volvo Car Corporation, Göteborg
Zenseact AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Deltagaravgiften beror på kommittéens omfattning, engagemang, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Kodning av teckenmängder (35.040.10) Molnbaserade datortjänster (35.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här

Webbinarium från den 27 november

Webbinarium från den 27 november 2023: 

Läs mer om webbinariet här >

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Läs mer

Sverige - Europa - Globalt

Hur kan vi dra nytta av synergier mellan t.ex. Unik identifiering, Big Data, Molntjänster och AI samt struktur och styrning av system och IT-tjänster? Genom att delta i SIS/TK 611 blir du en del av nätverk med europeiska och internationella organisationer som tillsammans försöker hitta gemensamma lösningar för att integrera system.

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan här ovanför så kontaktar vi dig.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Patric Ridell
Projektledare
patric.ridell@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se

Viveka Bonde
Ordförande
Stiftelsen LightNet Foundation