Standardutveckling · SIS/TK 611

Informationsteknik

Automatisk datafångst (AIDC), Sakernas Internet (IoT) - identifieringen, Artificiell Intelligens (AI), datahantering (inkl. Big Data), molntjänster (Cloud), arkitektur, mjukvaruutveckling, och ledningsystem för IT tjänster är stora omfattande områden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa gränser. Därför samlar vi ihop kunskapen kring detta hos våra experter och täcker in dessa områden i TK 611, Informationsteknik.

Gemensamma nämnare för dessa grupper är att dess arbeten syftar till standardisering av grundteknik, referensarkitektur, koncept, ledning/styrning och terminologi som är oberoende av tillämpning, dvs samma synsätt kan användas och anpassas efter behov i specifika tillämpningar. Utöver detta arbetas det med att utveckla ytterligare standarder, tekniska specifikationer och vägledningar inom dessa områden. Som svensk representant i CEN och ISO, erbjuder SIS svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer möjligheten att påverka utformningen av den europeiska och internationella standardiseringen inom AIDC, IoT (identifiering), molntjänster (Cloud), datahantering (inkl. Big Data), AI, arkitektur och mjukvaruutveckling, samt ledning och styrning av IT tjänster.

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittéer, så som

  • CEN/TC 225 AIDC techniques
  • CEN-CLC/FG AI
  • ISO/TC 122/WG 12 Supply chain applications of logistics technology
  • ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering
  • ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques
  • ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange
  • ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms
  • ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT service management and IT governance
  • ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence (inkl. Big data)

och i samarbete med SEK/TK IoT, ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and related tecknologies. 

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 10-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Presentation av kommittén, se här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp (AG) 01 Automatisk Datafångst AIDC
Arbetsgrupp (AG) 02 Sakernas Internet IoT
Arbetsgrupp (AG) 03 Artificiell intelligens AI
Arbetsgrupp (AG) 04 Datahantering (inkl. Big Data)
Arbetsgrupp (AG) 05 Molntjänster Cloud
Arbetsgrupp (AG) 06 Ledningssystem för IT-tjänster
Arbetsgrupp (AG) 07 Arkitektur och mjukvaruutveckling
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 178 standarder
ISO/IEC 20830, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Han Xin Code streckkodssymbolspecifikation
SIS-TS 308100, Informationsteknik - för Internet of Things - Referensarkitektur
ISO/IEC 22603-1, Information Technology — Digital representation of product information — Part 1: General requirements
ISO/IEC 23200-1, Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 1: Interference rejection performance test method between a tag as defined in ISO/IEC 18000-63 and a heterogeneous wireless system
ISO/IEC 24773-3, Software and systems engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 3: Systems Engineering
ISO/IEC 38503, Information technology - Governance of IT - Assessment of governance of IT
ISO/IEC 38507, Information technology — Governance of IT — Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations
ISO/IEC 23634, Informationsteknik - Tekniker för automatisk identifiering och datafångst - ?
ISO/IEC 23751, Information technology - Cloud computing - Data sharing agreement (DSA) framework
ISO/IEC 23894, Informationsteknik - Artificiell intelligens - Riskhantering
ISO/IEC 23941, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Rectangular Micro QR (rMQR) bar code symbology specification
ISO/IEC/IEEE 26514, Systems and software engineering - Design and development of information for users
ISO 29110-6-1 , Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 6-1: Part 6-1: Software engineering - Specific Profile Specifications: Space Profiles
ISO/IEC 19770-6 , Information technology - IT Asset Management - Part 6: Hardware Schema
ISO/IEC IEEE 24748-3, Systems and software engineering - Life cycle management - Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes)
ISO/IEC PRF 19770-11, Information technology — IT asset management — Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems
ISO/IEC 26580, Software and systems engineering — Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering
ISO/IEC 18000-63, Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 63: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C
ISO/IEC 24286, Information technology - Continual Performance Improvement - Concepts and Terminology
ISO/IEC 30105-8, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 8: Continual Performance Improvement (CPI) of ITES-BPO
ISO/IEC 24668, Information technology - Artificial intelligence -Process management framework for Big data analytics
ISO/IEC 24773-4, Software and Systems Engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 4: Software engineering
ISO/IEC 24458, Information technology -Automatic identification and data capture techniques-Bar code printer and bar code reader performance testing
ISO/IEC 39075, Information Technology - Database Languages - GQL
ISO/IEC 25010, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models - Part 2: Product quality model
ISO/IEC 25002, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models overview and usage
ISO/IEC 25019, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Part 3: Quality in use
ISO/IEC PRF 21838-1, Information technology - Top-level ontologies (TLO) - Part 1: Requirements
ISO/IEC PRF 21838-2, Information technology - Top-level ontologies (TLO) - Part 2: Basic Formal Ontology (BFO)
ISO/IEC/IEEE 24641, Systems and Software engineering - Methods and tools for model-based systems and software engineering
ISO/IEC/IEEE 29119-2, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 2: Processer för testning
ISO/IEC/IEEE 29119-3, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 3: Dokumentation av testning
ISO/IEC/IEEE 29119-4, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 4: Testdesigntekniker
ISO/IEC TS 4213, Information technology — Artificial Intelligence — Assessment of classification performance for machine learning models
ISO/IEC 24029-2, Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 2: Formal methods methodology
ISO/IEC 23053, Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)
ISO/IEC TR 24029-1, Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 1: Overview
ISO/IEC 22989, Artificial intelligence — Concepts and terminology
ISO/IEC 19075-1, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 1: XQuery regular expressions
ISO/IEC 19075-2, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 2: Time-related information
ISO/IEC 19075-3, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 3: SQL embedded in programs using the JavaTM programming language
ISO/IEC 19075-4, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 4: Routines and types using the JavaTM programming language
ISO/IEC 19075-5, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 5: Row pattern recognition
ISO/IEC 19075-6, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 6: Support for JSON
ISO/IEC DIS 19075-7, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 7: Polymorphic table functions
ISO/IEC 19075-8, Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 8: Multidimensional arrays
ISO/IEC 19763-16, Informationsteknik - Metamodell-ramverk för interoperabilitet (MFI) — Del 16: Metamodell för registrering av dokumentmodeller
ISO/IEC 22603-2, Information Technology — Digital representation of product information — Part 2: Requirements for electronic devices
ISO 24773-2, Software and systems engineering — Certification of software and systems engineering professionals — Part 2: Guidance Regarding Description of Knowledge, Skills, and Competencies contained in Schemes
ISO/IEC 15962, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Dataprotokoll: Datakodningsregler och logiska minnesfunktioner
ISO/IEC 15961-1, Information technology — Data protocol for radio frequency identification (RFID) for item management — Part 1: Application interface
ISO/IEC 22123-2, Information technology - Cloud computing - Part 2: Concepts
ISO/IEC TR 24030, Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Use cases
ISO/IEC TS 33061, Information technology — Process assessment — Process assessment model for software life cycle processes
ISO/IEC 18047-63, Informationsteknik - Testmetoder för överensstämmelse med radiofrekvensidentifiering - Del 63: Testmetoder för luftgränssnittskommunikation vid 860 MHz till 960 MHz
ISO/IEC 19823-11, Information technology — Conformance test methods for security service crypto suites — Part 11: Crypto suite PRESENT-80
ISO/IEC/IEEE 24774, Systems and software engineering — Life cycle management — Specification for process description
ISO/IEC 25059, Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality Model for AI-based systems
ISO/IEC/IEEE 14764, Software Engineering — Software Life Cycle Processes — Maintenance
ISO/IEC/IEEE 15026-4, Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 4: Assurance in the life cycle
ISO/IEC 19944-2, Cloud computing and distributed platforms — Cloud services and devices: data flow, data categories and data use — Part 2: Guidance on application and extensibility
ISO/IEC 5140, Information technology — Cloud computing — Concepts for multi-cloud and other interoperation of multiple cloud services
ISO/IEC/IEEE 42010, Software, systems and enterprise — Architecture description
ISO/IEC 19583-21, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 21: 11179-3 Data model in SQL
ISO/IEC 11179-3, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 3: Metamodel for registry common facilities
ISO/IEC 11179-32, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 32: Metamodel for concept system registration
ISO/IEC 5259-1, Data quality for analytics and ML — Part 1: Overview, terminology, and examples
ISO/IEC 5259-3, Data quality for analytics and ML — Part 3: Data Quality Management Requirements and Guidelines
ISO/IEC 5259-4, Data quality for analytics and ML — Part 4: Data quality process framework
ISO/IEC 5339, Information Technology — Artificial Intelligence — Guidelines for AI Applications
ISO/IEC 5338, Information technology — Artificial intelligence — AI system life cycle processes
ISO/IEC 5392, Information technology — Artificial intelligence — Reference Architecture of Knowledge Engineering
ISO/IEC 5394, Information technology — Criteria for Concept Systems
ISO/IEC 26563, Software and systems engineering — Methods and tools for product line configuration management
ISO/IEC 26564, Software and systems engineering — Methods and tools for product line measurement
ISO/PRF TS 20000-11, Information technology — Service management — Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®
ISO/IEC/IEEE 29119-1, System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 1: Begrepp och definitioner
ISO/IEC TR 29119-6, Software and systems engineering — Software testing — Part 6: Guidelines for the use of ISO/IEC/IEEE 29119 in Agile projects
ISO/IEC TS 20000-5, Informationsteknik - Servicehantering - Del 5: Implementeringsvägledning för ISO / IEC 20000-1
ISO/IEC 26580, Software and systems engineering — Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering
ISO/IEC 11179-31, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 31: Metamodel for data specification registration
ISO/IEC 29167-11, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 11: Chiffersvit PRESENT-80 säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29110-5-4, Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-4: Agile software development guidelines
ISO/IEC 15909-3, System- och programvaruteknik - Petri-nät på hög nivå - Del 3: Tilläggs- och strukturmekanismer
ISO/IEC/IEEE 41062, -
ISO/IEC 18047-3, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsenheter - Del 3: Provningsmetoder för luftgränssnittskommunikation med 13,56 MHz
ISO/IEC 24791-3, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering (RFID) för artikelhantering - Systemförvaltning - Del 3: Apparaturhantering
ISO/IEC 29167-16, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 16: Chiffersvit ECDSA-ECDH säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC/IEEE 24748-6, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 6: System integration engineering
ISO 17367, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Produktmärkning
ISO/IEC TS 25052-1, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation of cloud services — Part 1: Quality Model for SaaS (Software as a Service)
ISO/IEC TR 29110-5-6-4, Systems and software engineering — Systems engineering lifecycle profiles for Very Small Entitites (VSEs) — Part 5-6-4: Management and engineering guide: Generic profile group: Advanced profile
ISO/IEC TS 33061, Information technology — Process assessment — Process assessment model for software life cycle processes
ISO/IEC/IEEE 15288, System- och programvarukvalitet - Livscykelprocesser för system
ISO/IEC/IEEE 26531, Systems and software engineering — Content management for product life-cycle, user and service management documentation
ISO/IEC 23200-2, Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 2: Interference rejection performance test method between an Interrogator as defined in ISO/IEC 18000-63 and a heterogeneous wireless system
ISO/IEC TS 5928, Information technology — Cloud computing and distributed platforms — Taxonomy for digital platforms
ISO/IEC 5259-2, Data quality for analytics and ML — Part 2: Part 2: Data quality measures
ISO/IEC 15026-2, Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 2: Assurance case
ISO/IEC TS 6254, Information technology — Artificial intelligence — Objectives and methods for explainability ofML models and AI systems
ISO/IEC 9075-1, Information technology — Database languages — SQL — Part 1: Framework (SQL/Framework)
ISO/IEC 9075-11, Information technology — Database languages — SQL — Part 11: Information and definition schemas (SQL/Schemata)
ISO/IEC 9075-14, Information technology — Database languages — SQL — Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML)
ISO/IEC 9075-16, Information technology — Database languages SQL — Part 16: SQL Property Graph Queries (SQL/PGQ)
ISO/IEC 9075-2, Information technology — Database languages — SQL — Part 2: Foundation (SQL/Foundation)
ISO/IEC 9075-4, Information technology — Database languages — SQL — Part 4: Persistent stored modules (SQL/PSM)
ISO/IEC 21838-3, Information technology — Top-level ontologies — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering (DOLCE)
ISO/IEC 21838-4, Information technology — Top-level ontologies — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering
ISO/IEC 24027, Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making
ISO/IEC 15944-21, Information technology — Business operational view — Part 21: Application of Open-edi business transaction ontology in distributed business transaction repositories
ISO/IEC 19583-24, Information technology — Concepts and usage of metadata — Part 24: 11179-3:2013 Metamodel in RDF
ISO/IEC 24372, Information technology — Artificial intelligence (AI) — Overview of computational approaches for AI systems
ISO/IEC TR 24587, Software and Systems Engineering — Agile Development - Agile Adoption Considerations
ISO/IEC 11179-35, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 35: Metamodel for model registration
ISO/IEC 24748-9, Systems and software engineering — Life cycle management — Part 9: Application of system and software life cycle processes in epidemic prevention and control systems
ISO/IEC 20248, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Datastrukturer - Metastruktur för digital signatur
ISO/IEC 25002, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models overview and usage
ISO/IEC TS 5471, Artificial intelligence — Quality evaluation guidelines for AI systems
ISO/IEC 33202, Software and Systems Engineering — Core Agile Practices
ISO/IEC 15944-16, Information technology — Business operational view — Part 16: Consolidated set of the rules and guidelines identified in ISO/IEC 15944 Business Operational View standards and their IT-enablement
ISO/IEC 17364, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Retursystem
ISO/IEC 17365, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Enhetslaster
ISO/IEC 17366, Tillämpning av RFID inom varudistribution - Produktförpackningar
ISO/IEC/IEEE 32430, Informationsteknik - Mjukvaror med icke-funktionell måttstorlek
ISO/IEC 7430, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Decoder Interface
ISO/IEC TR 3445, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Granskning av molntjänster
ISO/IEC 3532-1, Informationsteknik - 3D-utskrift och skanning - Medicinsk bildbaserad modellering - Del 1: Allmänt krav
ISO/IEC TS 30105-6, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 6: Guidelines on risk management
ISO/IEC TS 38508, Information Technology — Governance of IT — Governance Implications of the Use of Shared Digital Service Platform among Ecosystem Organizations
ISO/IEC TS 38505-3, Informationsteknik - Styrning av data - Del 3: Riktlinjer för dataklassificering
ISO/IEC 38500, Information technology — Governance of IT for the organization
ISO/IEC 30105-4, Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 4: Terms and concepts
ISO/IEC 22123-1, Information technology - Cloud computing - Part 1: Vocabulary
ISO/IEC TR 24368, Information technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and societal concerns
ISO/IEC TR 5469, Artificial intelligence — Functional safety and AI systems
ISO/IEC 15426-2, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Del 2: Tvådimensionella symboler
ISO/IEC 16022, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification
ISO/IEC 16388, Informationsteknik - AutoID-tekniker - Code 39 streckkodssymbologispecifikation
ISO/IEC 24244, Automatic identification and data capture techniques — Bar code print quality test specification — Evolution of linear symbols in ISO/IEC 15416
ISO/IEC 24778, Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Aztec Code bar code symbology specification
ISO/IEC 30118-1, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 1: Core specification
ISO/IEC 30118-2, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 2: Security specification
ISO/IEC 30118-3, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 3: Bridging specification
ISO/IEC 30118-4, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 4: Resource type specification
ISO/IEC 30118-5, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 5: Smart home device specification
ISO/IEC 30118-6, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 6: Resource to AllJoyn interface mapping specification
ISO/IEC 30118-7, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 7: Wi-Fi easy setup specification
ISO/IEC 30118-8, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 8: OCF resource to oneM2M resource mapping specification
ISO/IEC 30118-9, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 9: Core optional specification
ISO/IEC 30118-10, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 10: Cloud API for cloud services specification
ISO/IEC 30118-11, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 11: Device to cloud services specification
ISO/IEC 30118-12, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 12: Cloud security specification
ISO/IEC 30118-13, Information technology — Open Connectivity Foundation (OCF) Specification — Part 13: Onboarding tool specification
ISO/IEC DIS 30118-14, Information technology – Open Connectivity Foundation (OCF) — Part 14: OCF Resource to BLE mapping specification
ISO/IEC DIS 30118-15, Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) — Part 15: OCF Resource to EnOcean mapping specification
ISO/IEC DIS 30118-16, Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) — Part 16: OCF resource to UPlus mapping specification
ISO/IEC DIS 30118-17, Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) — Part 17: OCF resource to Zigbee cluster mapping specification
ISO/IEC DIS 30118-18, Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) — Part 18: OCF Resource to Z-wave mapping specification
ISO/IEC 28360-1, Information technology — Office equipment — Determination of chemical emission rates from electronic equipment — Part 1: Using-consumables
ISO/IEC 20919, Information technology — Linear tape file system (LTFS) Format specification
ISO/IEC 19540-1, Information technology — Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) — Part 1: Domain Metamodel (DMM)
ISO/IEC 19540-2, Information technology — Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) — Part 2: Unified Architecture Framework Profile (UAFP)
ISO/IEC 6423, Information technology — Guidelines for developing VR and AR based education and training systems
ISO/IEC 5965, Information technology — Swordfish Scalable Storage Management API Specification
ISO/IEC 5962, Information Technology — SPDX® Specification V2.2.1
ISO/IEC 4879, Information technology — Quantum computing — Terminology and vocabulary
ISO/IEC 30145-1, Information technology — Smart City ICT reference framework — Part 1: Smart city business process framework
ISO/IEC 24039, Information Technology - Smart city digital platform
ISO/IEC 5153, Information Technology — Smart city — City service platform for public health emergency
ISO/IEC 5087-1, Information technology — City data model — Part 1: Foundation level concepts
ISO/IEC 5087-2, Information technology — City data model — Part 2: City level concepts
ISO/IEC 5087-3, Information technology — City data model — Part 3: Service level concepts -Transportation planning
ISO/IEC 23510, Information technology — 3D Printing and Scanning — Framework for Additive Manufacturing Service Platform (AMSP)
ISO/IEC 3532-2, Informationsteknik - 3D-utskrift och skanning - Medicinsk bildbaserad modellering - Del 2: Segmentering
ISO/IEC 24462, Ontology for ICT Trustworthiness Assessment
ISO/IEC 5723, Systems Engineering — Trustworthiness Vocabulary
ISO/IEC 11179-6, Information technology - Metadata Registries (MDR) - Part 6: Registration
ISO/IEC 11179-33, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 33: Metamodel for data set registration
Visa fler Visa färre
Utgivet 41 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1
SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC)
SIS/TK 611/AG 02, Sakernas Internet (IoT) - identifieringen
SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI)
SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data)
SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud)
SIS/TK 611/AG 06, Ledningssystem för IT-tjänster
SIS/TK 611/AG 07, Arkitektur och mjukvaruutveckling
SIS/TK 611/AG 08, Informationsutbyte mellan system
Visa fler Visa färre
Deltagare 20 företag och organisationer
1928diagnostics AB, Göteborg
1a Konsult KB, TÄBY
Alfa Laval Lund AB, LUND
BiTA Service Management AB, STOCKHOLM
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
Insperio AB, Farsta
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lex Legem AB, Älvsjö
Lunds universitet/Fast. vet HS 7, Lund
Metria AB, LULEÅ
Mjukvarukraft Sverige AB, STOCKHOLM
Neo4j Sweden AB, Malmö
Odette Sweden AB, STOCKHOLM
RISE Research Institutes of Sweden AB, KISTA
SEK Svensk Elstandard, KISTA
SJ AB, STOCKHOLM
Stiftelsen LightNet Foundation, Djursholm
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 80 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1, Information technology
ISO/IEC JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 1, Data carrier
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 2, Data and structure
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 4, Radio communications
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 8, Application of AIDC standards
ISO/IEC JTC 1/SC 40, IT service management and IT governance
ISO/IEC JTC 1/SC 42, Artificial intelligence
ISO/IEC JTC 1/SC 42/AG 1, AI Management Systems Standard
ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 1, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/IEC JTC1/SC 40: Governance implications of AI
ISO/IEC JTC 1/SC 42/SG 1, Computational approaches and characteristics of artificial intelligence systems
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 1, Foundational standards
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 2, Data
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3, Trustworthiness
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 4, Use cases and applications
ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 5, Computational approaches and computational characteristics of AI systems
ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering
ISO/TC 122, Packaging
ISO/TC 122/WG 11, Household goods shipments
ISO/TC 122/WG 12, Supply chain applications of logistics technology
CEN/TC 225, AIDC technologies
CEN/TC 225/WG 1, Optical Readable Media
CEN/TC 225/WG 3, Security and data structure
CEN/TC 225/WG 4, Automatic ID applications
CEN/TC 225/WG 6, Internet of Things - Identification, Data Capture and Edge Technologies
SIS/TK 611/AG 08, Informationsutbyte mellan system:

ISO/IEC JTC 1/SC 6, Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AG 1, Wearable devices

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AG 2, Concepts and terminology

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AHG 1, Networking for blockchain (AHG-NB)

ISO/IEC JTC 1/SC 6/AHG 2, Trustworthiness

ISO/IEC JTC 1/SC 6/WG 1, Physical and data link layers

ISO/IEC JTC 1/SC 6/WG 10, Directory, ASN.1 and Registration

ISO/IEC JTC 1/SC 6/WG 7, Network, transport and future network

SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1:

ISO/IEC JTC 1, Information technology

ISO/IEC JTC 1/WG 11, Smart cities

ISO/IEC JTC 1/WG 12, 3D Printing and scanning

ISO/IEC JTC 1/WG 13, Trustworthiness

ISO/IEC JTC 1/WG 14, Quantum Computing

SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC):

CEN/TC 225, AIDC technologies

CEN/TC 225/WG 4, Automatic ID applications

ISO/IEC JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 1, Data carrier

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 2, Data and structure

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 4, Radio communications

ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 8, Application of AIDC standards

SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI):

ISO/IEC JTC 1/SC 42, Artificial intelligence

ISO/IEC JTC 1/SC 42/AG 2, AI Systems Engineering

ISO/IEC JTC 1/SC 42/JWG 1, Joint Working Group ISO/IEC JTC1/SC 42 - ISO/IEC JTC1/SC 40: Governance implications of AI

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 1, Foundational standards

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 2, Data

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3, Trustworthiness

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 4, Use cases and applications

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 5, Computational approaches and computational characteristics of AI systems

SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data):

ISO/IEC JTC 1/SC 32, Data management and interchange

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 1, eBusiness

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 2, MetaData

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 3, Database language

ISO/IEC JTC 1/SC 32/WG 6, Data usage

SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud):

ISO/IEC JTC 1/SC 38, Cloud computing and distributed platforms

ISO/IEC JTC 1/SC 38/WG 3, Cloud Computing Fundamentals (CCF)

ISO/IEC JTC 1/SC 38/WG 5, Data in cloud computing and related technologies

SIS/TK 611/AG 06, Ledningssystem för IT-tjänster:

ISO/IEC JTC 1/SC 40, IT service management and IT governance

ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 1, Governance of InformationTechnology

ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 2, Service management – Information technology

ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 3, IT-enabled services / Business process outsourcing

SIS/TK 611/AG 07, Arkitektur och mjukvaruutveckling:

ISO/IEC JTC 1/SC 7, Software and systems engineering

ISO/IEC JTC 1/SC 7/JWG 28, Joint ISO/IEC JTC 1/SC 7 - ISO/TC 159/SC 4 WG: Common Industry Formats for Usability Reports

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 10, Process assessment

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 19, Techniques for Specifying IT Systems

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 2, System software documentation

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 20, Software and systems bodies of knowledge and professionalization

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 21, Information technology asset management

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 22, Vocabulary validation

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 24, Systems and software standards for Very Small Entities

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 26, Software testing

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 29, Agile and DevOps

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 4, Tools and environment

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 42, Architecture

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 6, Software Product and System Quality

ISO/IEC JTC 1/SC 7/WG 7, Life cycle management

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Deltagaravgiften beror på kommittéens omfattning, engagemang, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Kodning av teckenmängder (35.040.10) Molnbaserade datortjänster (35.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Sverige - Europa - Globalt

Hur kan vi dra nytta av synergier mellan t.ex. Unik identifiering, Big Data, Molntjänster och AI samt struktur och styrning av system och IT-tjänster? Genom att delta i SIS/TK 611 blir du en del av nätverk med europeiska och internationella organisationer som tillsammans försöker hitta gemensamma lösningar för att integrera system.

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan här ovanför så kontaktar vi dig.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Björn Elzén
Projektledare
bjorn.elzen@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se