Standardutveckling · SIS/TK 611

Informationsteknik

Automatisk datafångst (AIDC), Sakernas Internet (IoT) - identifieringen, Artificiell Intelligens (AI), datahantering (inkl. Big Data)  och molntjänster (Cloud) är stora omfattande områden. Det finns tydliga gränser men även frågor som överbryggar dessa gränser. Därför samlar vi ihop kunskapen kring detta hos våra experter och täcker in dessa områden i TK 611, Informationsteknik.

Gemensamma nämnare för dessa grupper är att dess arbeten syftar till standardisering av grundteknik, referensarkitektur, koncept och terminologi som är oberoende av tillämpning, dvs samma synsätt kan användas och anpassas efter behov i specifika tillämpningar. Utöver detta arbetas det med att utveckla ytterligare standarder, tekniska specifikationer och vägledningar inom dessa områden. Som svensk representant i CEN och ISO, erbjuder SIS svenska företag, myndigheter, universitet och andra organisationer möjligheten att påverka utformningen av den europeiska och internationella standardiseringen inom AIDC, Cloud Computing, Datahantering (inkl. Big Data), AI och IoT (identifiering).

Påverka nationellt och internationellt

Den svenska kommittén arbetar mot både europeiska (CEN) och internationella (ISO/IEC) kommittéer, så som CEN/TC 225 AIDC techniques, CEN/WS BDA Big data, ISO/TC 122/WG 12 Supply chain applications of logistics technology, ISO/IEC JTC 1/SC 31 Automatic identification and data capture techniques, ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange, ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms, ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence (inkl. Big data) och i samarbete med SEK/TK IoT, ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and related tecknologies 

Vill du vara med i kommittén?

Genom att delta i arbetet kan du och din organisation påverka innehåll och inriktningen på de nationella, europeiska och internationella standarderna, och lyfta fram frågor som är till fördel för er verksamhet. Som deltagare får ni löpande förstahandsinformation som direkt eller indirekt kan användas till gagn för er egen verksamhets utveckling. Svenska spegelkommittéer utgör en utmärkt samlingspunkt där gränsöverskridande dialog mellan näringsliv, myndigheter, och forskare skapar en gemensam svensk linje i det europeiska och internationella arbetet. Ett 10-tal organisationer deltar redan i arbetet men vi vill gärna bli fler. Vi behöver din hjälp och kompetens för att säkerställa att standarderna kommer att fungera under svenska förhållanden. Gör intresseanmälan uppe till höger.

Presentation av kommittén, se här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetsgrupp (AG) 01 Automatisk Datafångst AIDC
Arbetsgrupp (AG) 02 Sakernas Internet IoT
Arbetsgrupp (AG) 03 Artificiell intelligens AI
Arbetsgrupp (AG) 04 Datahantering (inkl. Big Data)
Arbetsgrupp (AG) 05 Molntjänster Cloud
Aktuella remisser att kommentera
Arbetar nu med 55 standarder
ISO/IEC 19823-10, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 10: Chiffersvit AES-128
ISO/IEC 20830, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Han Xin Code streckkodssymbolspecifikation
ISO/IEC TR 29158, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Direktuppmärkning (DPM) kvalitetsriktlinjer
ISO/IEC 21471, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Extended Rectangular Data Matrix (DMRE) bar code symbology specification
EN 17099, Informationsteknik - Fiskeri- och vattenbruksprodukter - Krav för märkning av distributionsenheter och pallar i handel med fiskeri- och vattenbruksprodukter
SIS-TS 308100, Informationsteknik - för Internet of Things - Referensarkitektur
ISO/IEC 15963-1, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 1: Numreringssystem för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/IEC 15963-2, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 2: Registreringsförfarande för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/TR 22251-1, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
ISO/IEC 22603-1, Information Technology — Digital representation of product information — Part 1: General requirements
ISO/IEC 22624, Information technology - Cloud Computing - Taxonomy based data handling for cloud services
ISO/IEC PRF TS 23167, Information technology - Cloud computing - Common technologies and techniques
ISO/IEC 19823-16, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 16: Part 16:Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface communications
ISO/IEC 23200, Test method for RFID tag interference rejection performance
EN 17230, Informationsteknik - RFID inom järnväg
ISO/IEC 23634, Information technology - Automatic identification anddata capture techniques - Polychrome bar code symbology - JAB-Code
ISO/IEC 23751, Information technology - Cloud computing - Data sharing agreement (DSA) framework
ISO/IEC 18046-2, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 2: Test methods for interrogator performance
ISO/IEC 23894, Information Technology - Artificial Intelligence - Risk Management
ISO/IEC 23941, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Rectangular Micro QR (rMQR) bar code symbology specification
ISO/IEC PRF TR 23188, Information technology - Cloud computing - Edge computing landscape
ISO/IEC DIS 18046-3, Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Part 3: Test methods for tag performance
ISO/IEC DIS 29160, Information technology - Radio frequency identification for item management - RFID Emblem
ISO 6346:1995/NP Amd 4, Freight containers - Coding, identification and marking - Amendment 4: ISO 6346 - Freight containers - Coding, identification and marking-Amendment 4
ISO/IEC 18000-63, Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 63: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz Type C
ISO/IEC 24668, Information technology - Artificial intelligence -Process management framework for Big data analytics
ISO/IEC TR 23613, Information technology - Cloud service metering and billing elements
ISO/IEC TR 24028, Information technology - Artificial Intelligence (AI - Overview of trustworthiness in Artificial Intelligence
ISO/IEC 24458, Information technology -Automatic identification and data capture techniques-Bar code printer and bar code reader performance testing
ISO/IEC 39075, Information Technology - Database Languages - GQL
ISO/IEC 21838-1, Information technology - Top-level ontologies (TLO) - Part 1: Requirements
ISO/IEC 21838-2, Information technology - Top-level ontologies (TLO) - Part 2: Basic Formal Ontology (BFO)
ISO/IEC TR 23187, Information technology — Cloud computing — Interacting with cloud service partners (CSNs)
ISO/IEC TS 4213, Information technology — Artificial Intelligence — Assessment of classification performance for machine learning models
ISO/IEC 24029-2, Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 2: Formal methods methodology
ISO/IEC TR 20547-1, Information technology — Big data reference architecture — Part 1: Framework and application process
ISO/IEC 23053, Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)
ISO/IEC TR 24029-1, Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 1: Overview
ISO/IEC 22989, Artificial intelligence — Concepts and terminology
ISO/IEC 19075-1, Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 1: XQuery regular expressions
ISO/IEC 19075-2, Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 2: Time-related information
ISO/IEC TR 15944-14, Information technology — Business operational view — Part 14: Open-edi, model and cloud computing architecture
ISO/IEC 19763-16, Informationsteknologi — Metamodell-ramverk för interoperabilitet (MFI) — Del 16: Metamodell för registrering av dokumentmodeller
ISO/IEC TR 19075-9, Informationsteknologi — Vägledning i användande av databasspråket SQL — Del 9: Funktionalitet för analytisk direktbehandling (OLAP)
EN ISO 6346:1995/prA4, Freight containers - Coding, identification and marking - Amendment 4: ISO 6346 - Freight containers - Coding, identification and marking-Amendment 4
ISO/IEC 19944-1, Cloud computing - Cloud services and devices: data flow, data categories and data use — Part 1: Fundamentals
ISO/IEC TR 23951, Information technology - Cloud computing - Guidance for using the cloud SLA metric model
ISO/IEC 15962, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Dataprotokoll: Datakodningsregler och logiska minnesfunktioner
ISO 4502, Freight containers — NFC seals
ISO/IEC 15961-1, Information technology - Radio frequency identification (RFID) for item management: Data protocol - Part 1: Application interface
ISO/IEC 11404, Information technology — General-Purpose Datatypes (GPD)
ISO/IEC 20547-3, Information technology — Big data reference architecture — Part 3: Reference architecture
ISO/IEC 19763-3, Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 3: Metamodel for ontology registration
ISO/IEC 22123-2, Information technology - Cloud computing - Concepts
ISO/IEC TR 24030, Information technology — Artificial Intelligence (AI) — Use cases
Visa fler Visa färre
Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 611/AG 00, Informationsteknik - ISO/IEC JTC 1
SIS/TK 611/AG 01, Automatisk datafångst (AIDC)
SIS/TK 611/AG 02, Sakernas Internet (IoT) - identifieringen
SIS/TK 611/AG 03, Artificiell intelligens (AI)
SIS/TK 611/AG 04, Datahantering (inkl. Big Data)
SIS/TK 611/AG 05, Molntjänster (Cloud)
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
BiTA Service Management AB, Stockholm
Clayster Sweden AB, Västra Frölunda
Ericsson AB (EAB), Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
METRIA AB, Luleå
Mjukvarukraft Sverige AB, Stockholm
Neo4j Sweden AB, Malmö
Odette Sweden AB, Stockholm
RISE AB, Kista
SJ AB, Stockholm
Stiftelsen LightNet Foundation, Djursholm
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Kodning av teckenmängder (35.040.10) Molnbaserade datortjänster (35.210)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Sverige - Europa - Globalt

Hur kan vi dra nytta av synergier mellan t.ex. Big Data, IoT (identifiering) och AI? Genom att delta i SIS/TK 611 blir du en del av nätverk med europeiska och internationella organisationer som tillsammans försöker hitta gemensamma lösningar för att integrera systemen.

Vill du veta mer? Gör en intresseanmälan här ovanför så kontaktar vi dig.

Information om ISO/IEC JTC 1/SC 38, Stockholm 19/9

16-20 september träffades ISO/IEC JTC 1/SC 38, Cloud computing and distributed platforms, hos SIS i Stockholm, och under torsdagen så anordnades ett lunchmöte där ordförande och experter kring molntjänster presenterade arbetet inom gruppen.

Efter mötet så ställdes frågan till ordförande, Steve Holbrook, om varför man gör denna typ av aktivitet och värdet med molntjänststandarder, nedan är hans svar.

The purpose of having the meeting/presentation and the value/the why of having cloud computing standards.

Our committee, JTC 1/SC 38 - Cloud Computing and Distributed Platforms, is in Stockholm this week for our semi-annual plenary meeting. We’re busy progressing our international cloud computing standards projects further down the JTC 1 standards-development track. The committee is composed of volunteers from 29 countries, and Sweden is one of the most active. This is the 3rd time Sweden has hosted SC 38 meetings! We’re very appreciative of how supportive they are to our cause.

Therefore we were delighted when Swedish Standards Institute (SiS), asked if we’d be interested in holding an outreach event while we're in town. They were thinking they could invite some local IT professionals and consultants to meet with us so the locals could learn more about what we’re doing and why it’s important. I and the other SC 38 leaders were very happy to support this meeting--so much so that we stepped out of our meetings to do so. We were pleased with the audience and the good questions they raised in the Q&A session. The outreach meeting was very much worth it for us, and I hope it was worth it for those who attended.

As to the value, and the “why” of having cloud computing standards, I’d say, in a nutshell, it’s because of how important cloud computing is in the IT industry. Following along, because of this interest in cloud computing itself, there is also interest in standards dealing with it.

Cloud computing is an enabling technology. Things like artificial intelligence, big data, and edge computing (processing of data) near IoT devices, have all become possible because of the flexibility of cloud computing, and the new approaches to distributed processing that cloud computing brings. So many new vistas on the technical horizon have become visible because of the new heights to which cloud computing has lifted us.

Cloud computing itself is built upon over 60 years worth of innovation and experience in the field of distributed processing. Predecessor distributed computing efforts like OSI, with its Seven Layer Model, Distributed Computing Environment (DCE), CORBA, Web Services and SOA, all have combined to get us where we are.

The raft of hardware innovations in networking, storage, memory and processor, coupled with burgeoning efforts around cloud computing in Open Source have all played a factor in this tsunami of innovation around cloud computing, and therefore in making cloud computing as successful and impactful as it has been.

There are thousands of Open Source Software (OSS) projects in the cloud computing ecosystem. Docker containers, and Kubernetes container clustering and management systems are two great examples. They truly represent an example of "distributed platforms" that is part of our committee name. These projects, along with several others in the cloud computing OSS ecosystem, are revolutionizing the DevOps world. The very nature of how teams of developers are organized to accomplish their jobs has been affected by Docker and Kubernetes. Innovative new directions like serverless computing, micro-services, and cloud native computing, have all been forged in the furnace of OSS.

As a result, cloud computing is becoming increasingly more powerful. It’s also getting easier to use, easier to develop in, and easier to manage.

We're super excited about these new capabilities emerging from the OSS cloud computing ecosystem. We are interested in forging pathways to standardization for anything that could benefit from standardization--things like interfaces that need to behave the same, no matter which cloud infrastructure/platform provider your cloud service is deployed on.

Because cloud computing is a worldwide phenomenon, and because regulatory and procurement guidelines written by policy developers, governments or large enterprises need to be written in a way that demonstrates understanding of cloud computing concepts, terminology and a grasp of how the cloud computing ecosystem actually works in order for these guidelines to be more impactful. The World Trade Organization has stipulated that there should be no technical barriers to trade across all its member states. International standards can help to remove such barriers, as well as to prevent them from happening in the first place.

We'll be busy for a while paving a foundation of International Standards for cloud computing and distributed platforms that will help support even further innovation in this leading edge space.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mikael Hjalmarson
Projektledare
mikael.hjalmarson@sis.se

Åsa Wiklund
Projektassistent
asa.wiklund@sis.se