Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15419:2010

Informationsteknik - AutoID tekniker - Streckkod - Specifikation kvalitetstest - Dataprogram streckkodsframställning (ISO/IEC 15419:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard describes the characteristics and defines categories of bar code digital imaging systems, identifies the attributes of each system which are required to be controlled, and specifies minimum requirements for those attributes. It defines test methods for assessing the conformance of those attributes with this International Standard. It is intended to be used in conjunction with International Standards which detail the methodology for assessing the quality of a bar code symbol, such as ISO/IEC 15416. This International Standard does not apply to Bar Code Masters, which are covered by ISO/IEC 15421.

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsteknik, SIS/TK 611

Internationell titel: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code digital imaging and printing performance testing (ISO/IEC 15419:2009)

Artikelnummer: STD-74875

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-23

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 15419