Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-6:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 6: Stöd för JSON (ISO/IEC 19075-6:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-6:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 6: Stöd för JSON (ISO/IEC 19075-6:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the support in SQL for JavaScript Object Notation.
This document discusses the following features of the SQL language:
— Storing JSON data.
— Publishing JSON data.
— Querying JSON data.
— SQL/JSON data model and path language.

Ämnesområden

Programspråk (35.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-6:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 6: Stöd för JSON (ISO/IEC 19075-6:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datahantering (inkl. Big Data), SIS/TK 611/AG 04

Internationell titel: Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 6: Support for JSON (ISO/IEC 19075-6:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031324

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-22

Antal sidor: 104