Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-1:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 1: XQuery reguljära uttryck (ISO/IEC 19075-1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-1:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 1: XQuery reguljära uttryck (ISO/IEC 19075-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the regular expression support in SQL (ISO/IEC 9075-2) adopted from the
regular expression syntax of XQuery and XPath Functions and Operators 3.1, which is derived from Perl.
This document discusses five operators using this regular expression syntax:
— LIKE_REGEX predicate, to determine the existence of a match to a regular expression.
— OCCURRENCES_REGEX numeric function, to determine the number of matches to a regular expression.
— POSITION_REGEX function, to determine the position of a match.
— SUBSTRING_REGEX function, to extract a substring matching a regular expression.
— TRANSLATE_REGEX function, to perform replacements using a regular expression.

Ämnesområden

Programspråk (35.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-1:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 1: XQuery reguljära uttryck (ISO/IEC 19075-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datahantering (inkl. Big Data), SIS/TK 611/AG 04

Internationell titel: Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 1: XQuery regular expressions (ISO/IEC 19075-1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031319

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-22

Antal sidor: 36