Standard Svensk standard · SS-EN 12323:2005

Informationsteknik - Auto-ID-tekniker - Specifikationer för symboler - Kod 16K

Status: Gällande

Omfattning
This document:
— specifies the requirements for the multi row bar code symbology known as "Code 16K";
— specifies "Code 16K" symbology characteristics, data character encodation, dimensions, tolerances, decoding algorithms and user-defined application parameters;
— describes a subset of "Code 16K" assigned to EAN International.

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsteknik, SIS/TK 611

Internationell titel: AIDC technologies - Symbology specifications - Code 16K

Artikelnummer: STD-39843

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-05-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 12323