Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006/AC:2011

Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler - Teknisk rättelse 1 (ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006/AC:2011

Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler - Teknisk rättelse 1 (ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006/AC:2011

Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler - Teknisk rättelse 1 (ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Automatisk datafångst (AIDC), SIS/TK 611/AG 01

Internationell titel: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 2: Two-dimensional symbols - Technical Corrigendum (ISO/IEC 15426-2:2005/Cor 1:2008)

Artikelnummer: STD-81219

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-05

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006