Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-4:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 4: Rutiner och typer genom användning av programmeringsspråket Java™ (ISO/IEC 19075-4:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-4:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 4: Rutiner och typer genom användning av programmeringsspråket Java™ (ISO/IEC 19075-4:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides a tutorial of SQL routines and types using the Java™ programming language.
This document discusses the following features of the SQL Language:
— The use of routines written in the Java programming language within SQL expressions and statements.
— The use of user-defined types written in the Java programming language within SQL expressions and statements.Ämnesområden

Programspråk (35.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-4:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 4: Rutiner och typer genom användning av programmeringsspråket Java™ (ISO/IEC 19075-4:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datahantering (inkl. Big Data), SIS/TK 611/AG 04

Internationell titel: Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 4: Routines and types using the Java™ programming language (ISO/IEC 19075-4:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031322

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-22

Antal sidor: 60