SIS/TK 611/AG 10 Kvantteknik

Svensk arbetsgrupp fokuserad på det europeiska standardiseringsarbetet inom kvantteknik.

Svensk standardisering inom kvantteknik

I sverige finns det två grupper som arbetar med standardisering inom kvantteknik. På SIS har vi TK 611/AG 10 Kvantteknik som speglar det europeiska arbetet som sker inom CEN/CLC JTC 22 Quantum technologies. Det internationella arbete som är under uppstart inom ISO/IEC JTC 3 Quantum technologies speglas av SEK (Svensk Elstandard)

Europeisk standardisering inom kvantteknik

Under 2023 publicerade den europeiska standardiseringens fokusgrupp för kvantteknik, CEN-CENELEC Focus Froup on Quantum Technologies (FGQT), Standardization Roadmap on Quantum Technologies tillsammand med Quantum Technologies Use Cases. Med detta som utgångspunkt startades den gemensamma tekniska kommittén CEN/CLC JTC 22 Quantum technologies med syftet att ta fram europeiska standarder inom området.

Arbetet är indelat i fyra arbetsgrupper

CEN/CLC JTC 22/WG 1 - Strategic Advisory Group
CEN/CLC JTC 22/WG 2 - Quantum Metrology, Sensing and Enhanced Imaging, and Quantum Enabling Technologies
CEN/CLC JTC 22/WG 3 - Quantum Computing and Simulation
CEN/CLC JTC 22/WG 4 - Quantum Communication and Quantum Cryptography

Aktiva projekt

  • Quantum technologies - Characterization of quantum technologies – Metrics and terminology
  • Quantum network best practices
  • Performance benchmarks of quantum computing applications
  • Gap analysis of current quantum communication and quantum cryptography standards
  • Layer model of Quantum Computing
  • QKD and PQC – An equitable analysis and comparison of both technologies
  • Hybridization of Quantum Computing
  • Cryogenic Solid-State Quantum Computing; Part 1: Descriptions and functional requirements of modules
Internationell standardisering inom kvantteknik

ISO/IEC JTC 3 Quantum technologies är en nystartad internationell kommitté med en omfattning som inkluderar standardisering inom området kvantteknik, inklusive kvantinformationsteknik (kvantdatorer och kvantsimulering), kvantmetrologi, kvantkällor, kvantdetektorer, kvantkommunikation och grundläggande kvantteknik.


Kontakt

Har du frågor kring arbetet?
Mejla dina frågor till:

Patric Ridell
projektledare på SIS 

patric.ridell@sis.se

 

Ansvarig teknisk kommitté

Ansvarig teknisk kommitté är SIS/TK 611 Informationsteknik

www.sis.se/tk611