Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006

Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler (ISO/IEC 15426-2:2005)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006/AC:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006

Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler (ISO/IEC 15426-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO/IEC 15426 defines test methods and minimum accuracy criteria applicable to verifiers using the methodologies of ISO/IEC 15415 for multi-row bar code symbols and two-dimensional matrix symbologies, and specifies reference calibration standards against which these should be tested. This part of ISO/IEC 15426 provides for testing of representative samples of the equipment.
NOTE ISO/IEC 15426-1 applies to verifiers for linear bar code symbols.

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15426-2:2006

Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler (ISO/IEC 15426-2:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Automatisk datafångst (AIDC), SIS/TK 611/AG 01

Internationell titel: Information Technology - Automatic identification and data capture Techniques - Bar code verifier conformance specification - Part 2: Two-dimensional symbols (ISO/IEC 15426-2:2005)

Artikelnummer: STD-44759

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-09

Antal sidor: 18