Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-2:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 2: Tidsrelaterad information (ISO/IEC 19075-2:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-2:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 2: Tidsrelaterad information (ISO/IEC 19075-2:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the support in SQL for time-related information.
This document discusses the following features of the SQL language:
— Time-related data types
— Operations on time-related data
— Time-related Predicates
— Application-time period tables
— System-versioned tables
— Bi-temporal tables

Ämnesområden

Programspråk (35.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-2:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 2: Tidsrelaterad information (ISO/IEC 19075-2:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datahantering (inkl. Big Data), SIS/TK 611/AG 04

Internationell titel: Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 2: Time-related information (ISO/IEC 19075-2:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031320

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-22

Antal sidor: 44