Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15438:2010

Informationsteknik- AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodssymbologi PDF417 (ISO/IEC 15438:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15438:2010

Informationsteknik- AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodssymbologi PDF417 (ISO/IEC 15438:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the requirements for the bar code symbology known as PDF417. It specifies PDF417 symbology characteristics, data character encodation, symbol formats, dimensions, error correction rules, reference decoding algorithm, and a number of application parameters.

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 15438:2010

Informationsteknik- AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodssymbologi PDF417 (ISO/IEC 15438:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Automatisk datafångst (AIDC), SIS/TK 611/AG 01

Internationell titel: Information technology - Automatic identification and data capture techniques - PDF417 bar code symbology specification (ISO/IEC 15438:2006)

Artikelnummer: STD-74876

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-08-23

Antal sidor: 120

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 15438