Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-8:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 8: multidimensionella uppställningar (ISO/IEC 19075-8:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-8:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 8: multidimensionella uppställningar (ISO/IEC 19075-8:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the definition and use of multidimensional arrays in SQL. Multidimensional arrays represent a core underlying structure of manifold science and engineering data. It is generally recognized today, therefore, that arrays have an essential role in Big Data and should become an integral part of the overall data type orchestration in information systems. This document discusses the syntax and semantics of operations on the MD-array data type defined in ISO/IEC 9075-15.

Ämnesområden

Programspråk (35.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 19075-8:2021

Informationsteknologi - Vägledning i användande av databasspråket SQL - Del 8: multidimensionella uppställningar (ISO/IEC 19075-8:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datahantering (inkl. Big Data), SIS/TK 611/AG 04

Internationell titel: Information technology — Guidance for the use of database language SQL — Part 8: Multidimensional arrays (ISO/IEC 19075-8:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031326

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-22

Antal sidor: 72