Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Informationsteknik – Ledningssystem för tjänster – Del 1: Krav – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Informationsteknik – Ledningssystem för tjänster – Del 1: Krav – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger kraven för hur en organisation ska upprätta, tillämpa, underhålla och

kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för tjänster (SMS). De krav som fastställs i detta dokument

omfattar planering, utformning, överföring, leverans och förbättring av tjänster för att uppfylla

tjänstekraven och leverera värde. Detta dokument kan användas av:

a) en kund som söker tjänster och behöver garantier för kvaliteten på dessa tjänster;

b) en kund som kräver ett enhetligt tillvägagångssätt för tjänstens livscykel hos alla sina

tjänsteleverantörer, inklusive de som ingår i en leveranskedja;

c) en organisation som har för avsikt att visa sin förmåga att planera, utforma, överlämna, leverera och

förbättra tjänster;

d) en organisation för att övervaka, mäta och granska sitt ledningssystem för tjänster och tjänsterna;

e) en organisation för att förbättra planeringen, utformningen, överföringen, leveransen och

förbättringen av tjänster genom effektiv hantering och drift av ett ledningssystem för tjänster;

f) en organisation eller annan part som bedömer överensstämmelsen med de krav som anges i detta

dokument;

g) en leverantör av utbildning eller rådgivning i tjänstehantering.

Termen "tjänst" som den används i detta dokument hänvisar till den eller de tjänster som omfattas av

ledningssystemet för tjänster. Termen "organisation" som den används i detta dokument hänvisar till

den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster som hanterar och levererar tjänster till

kunder. Den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster kan vara en del av en större

organisation, t.ex. en avdelning i en stor koncern. En organisation eller en del av en organisation som

hanterar och levererar en eller flera tjänster till interna eller externa kunder kan också kallas

tjänsteleverantör. All användning av termerna "tjänst" eller "organisation" med annan syftning anges

tydligt i detta dokument.

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Informationsteknik – Ledningssystem för tjänster – Del 1: Krav – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för IT-tjänster, SIS/TK 611/AG 06

Internationell titel: Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086608

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-23

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO/IEC 20000-1:2018