Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger kraven för hur en organisation ska upprätta, tillämpa, underhålla och

kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för tjänster (SMS). De krav som fastställs i detta dokument

omfattar planering, utformning, överföring, leverans och förbättring av tjänster för att uppfylla

tjänstekraven och leverera värde. Detta dokument kan användas av:

a) en kund som söker tjänster och behöver garantier för kvaliteten på dessa tjänster;

b) en kund som kräver ett enhetligt tillvägagångssätt för tjänstens livscykel hos alla sina

tjänsteleverantörer, inklusive de som ingår i en leveranskedja;

c) en organisation som har för avsikt att visa sin förmåga att planera, utforma, överlämna, leverera och

förbättra tjänster;

d) en organisation för att övervaka, mäta och granska sitt ledningssystem för tjänster och tjänsterna;

e) en organisation för att förbättra planeringen, utformningen, överföringen, leveransen och

förbättringen av tjänster genom effektiv hantering och drift av ett ledningssystem för tjänster;

f) en organisation eller annan part som bedömer överensstämmelsen med de krav som anges i detta

dokument;

g) en leverantör av utbildning eller rådgivning i tjänstehantering.

Termen "tjänst" som den används i detta dokument hänvisar till den eller de tjänster som omfattas av

ledningssystemet för tjänster. Termen "organisation" som den används i detta dokument hänvisar till

den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster som hanterar och levererar tjänster till

kunder. Den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster kan vara en del av en större

organisation, t.ex. en avdelning i en stor koncern. En organisation eller en del av en organisation som

hanterar och levererar en eller flera tjänster till interna eller externa kunder kan också kallas

tjänsteleverantör. All användning av termerna "tjänst" eller "organisation" med annan syftning anges

tydligt i detta dokument.

Subjects

Other (03.080.99) General (35.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-82086608

Edition: 1

Approved: 2/23/2024

No of pages: 8

Amendment: SS-ISO/IEC 20000-1:2018