Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 17788:2014

Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Översikt och terminologi (ISO/IEC 17788:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard ger en överblick över molnbaserade datortjänster och beskriver termer och definitioner för området. Den innehåller en grundläggande terminologi för standarder inom området molnbaserade dator-tjänster.

Denna standard är tillämplig på alla typer av organisationer (t.ex. företag, myndigheter och ideella organi-sationer).

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsteknik Allmänt (35.020) Flerskiktstillämpningar (35.100.05) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Molntjänster (Cloud), SIS/TK 611/AG 05

Internationell titel: Information Technology - Cloud Computing - Overview and Vocabulary (ISO/IEC 17788:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104900

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-16

Antal sidor: 40