Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 17788:2014

Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Översikt och terminologi (ISO/IEC 17788:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 17788:2014

Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Översikt och terminologi (ISO/IEC 17788:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger en överblick över molnbaserade datortjänster och beskriver termer och definitioner för området. Den innehåller en grundläggande terminologi för standarder inom området molnbaserade dator-tjänster. Denna standard är tillämplig på alla typer av organisationer (t.ex. företag, myndigheter och ideella organi-sationer).

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Informationsteknik Allmänt (35.020) Flerskiktstillämpningar (35.100.05) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 17788:2014

Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Översikt och terminologi (ISO/IEC 17788:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Molntjänster (Cloud), SIS/TK 611/AG 05

Internationell titel: Information Technology - Cloud Computing - Overview and Vocabulary (ISO/IEC 17788:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104900

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-16

Antal sidor: 40