Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 20000-7:2019

Informationsteknik - tjänstehantering - Del 7: Vägledning om integration och korrelation mellan ISO/IEC 2000-1:2018 till ISO 9001:2015 och ISO/IEC 27001:2013

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 20000-7:2019

Informationsteknik - tjänstehantering - Del 7: Vägledning om integration och korrelation mellan ISO/IEC 2000-1:2018 till ISO 9001:2015 och ISO/IEC 27001:2013
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance on the integrated implementation of a service management system
(SMS) as specified in ISO/IEC 20000-1 with a quality management system (QMS) as specified in
ISO 9001 and an information security management system (ISMS) as specified in ISO/IEC 27001. It is
aimed at those organizations that are intending to either:
a) implement ISO 9001 when ISO/IEC 20000-1 is already implemented, or vice versa;
b) implement ISO/IEC 27001 when ISO/IEC 20000-1 is already implemented, or vice versa;
c) implement both ISO 9001 and ISO/IEC 20000-1 together, or implement both ISO/IEC 27001 and
ISO/IEC 20000-1 together;
d) implement ISO/IEC 20000-1, ISO 9001 and ISO/IEC 27001 together; or
e) integrate existing management systems based on ISO/IEC 20000-1, ISO 9001 and ISO/IEC 27001.
In practice, an SMS, QMS or ISMS can also be integrated with other management system standards
(MSS), such as ISO 22301 or ISO 55001.
Clause 4 provides an introduction to ISO/IEC 20000-1, the HLS of MSS specified in ISO/IEC Directives
Part 1, and considerations for the integration of an MSS.
Clause 5 provides an introduction to ISO 9001, commonalities and differences with ISO/IEC 20000-1
and considerations for the integration of an SMS with a QMS.
Clause 6 provides an introduction to ISO/IEC 27001, commonalities and differences with ISO/IEC 20000-
1 and considerations for the integration of an SMS with an ISMS.
Clause 7 looks at considerations for the integration of an SMS, a QMS, and an ISMS.
This document also provides correlation information for the terms and definitions of ISO/IEC 20000-
1 with ISO 9001 and ISO/IEC 27001 in Annex A. Correlation of the clauses of ISO/IEC 20000-1 with
ISO 9001 is shown in Annex B. Correlation of the clauses of ISO/IEC 20000-1 with ISO/IEC 27001 is
shown in Annex C.

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/IEC TR 20000-7:2019

Informationsteknik - tjänstehantering - Del 7: Vägledning om integration och korrelation mellan ISO/IEC 2000-1:2018 till ISO 9001:2015 och ISO/IEC 27001:2013
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ledningssystem för IT-tjänster, SIS/TK 611/AG 06

Internationell titel: Information technology - Service management - Part 7: Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013

Artikelnummer: STD-80021187

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-16

Antal sidor: 68