Standardutveckling · SIS/TK 407

Termiska energimätare

Kravet inom EU att undanröja tekniska handelshinder har satt press på arbetet med harmonisering av bestämmelser och standarder. Det gäller inte minst värmemätare. Genom den ”new approach” som antogs av EU under 1980-talet ställs också högre krav på parter att inom standardiseringens ram lösa en mängd problem för att möjliggöra den praktiska tillämpningen av de nya och reviderade EU-direktiv som utarbetas.

Det europeiska standardiseringsarbetet med värmemätare bedrivs inom CEN, Comité Européenne de Normalisation i den tekniska kommittén CEN/TC 176, Thermal energy meter vars sekretariat är förlagt till Sverige. Arbetet resulterade under 1997 i utgivning av sex europastandarder som också fastställts som svenska standarder.

Samtidigt som standarderna gavs ut startade arbete med att komplettera och på vissa punkter revidera dessa. Det huvudsakliga arbetet har genomförts av de arbetsgrupper som tillsatts av CEN/TC 176. F.n. är följande arbetsgrupp verksam:

-WG 2, Thermal energy meters - Requirements, test methods and technical editing.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Termisk energimätare
Aktuella remisser att kommentera
Utgivet 19 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 407/AG 01, Vattenmätare
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Centralvärme (91.140.10) Värme, kalorimetri (17.200.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS Webbinarium

Varför ska man delta i SIS/TK 407

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 407 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Läs projektbladet här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se