Standardutveckling · SIS/TK 466

Belägenhetsadresser

Kommittén arbetar med standardisering av adressättning, samt vägledning och information som stödjer, underlättar och ökar förståelsen av arbete med att tilldela adresser och/eller öka kvaliteten på adresser.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommittén arbetar för att förse adressättare (kommunerna) och andra användare med riktlinjer och rekommendationer för hur olika belägenhetsadresser ska utformas och skapa förutsättningar för att olika organisationer ska kunna utbyta och använda adressdata på ett säkert, entydigt och rationellt sätt.

Korrekta adresser bidrar till samhällsnyttan genom att aktörer som räddningstjänsten (blåljusorganisationer), färdtjänst, posten, taxibolag, bussbolag, transportföretag, budföretag, navigationstjänster och inte minst privatpersoner får möjlighet att hitta rätt. Belägenhetsadresser sätts av kommunerna och är också grund för folkbokföringen och mycket av den statistik som tas fram i och om Sverige av till exempel statistikmyndigheten SCB.

Kommittén anordnar eller deltar i evenemang med information om adressättning och god ortnamnssed.

Användning av standarder inom kommitténs omfattning

Kommittén anordnar eller deltar i evenemang för att undersöka vilka möjligheter som finns att stärka kvalitén på de adresser som används i Sverige.

Adresser klassas internationellt att de stödjer 5 av de hållbara utvecklingsmål som FN har satt upp. Det är målen 4 – God utbildning, 6 – Rent vatten och sanitet för alla, 7 – Hållbar energi för alla, 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 11 – Hållbara städer och samhällen.

Mer information om kommitténs arbete:

Vad är en Belägenhetsadress?
Informationsträffar 2022 Presentationer
Informationsträffar 2021 Presentationer
Informationsträffar 2020 Presentationer
Informationsträffar 2019 Presentationer
Informationsträffar 2017 Presentationer
Nyhetsartiklar om Adressättning
Arbetar nu med 2 standarder
SS 637003:2023, Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer
SIS/TR 33, Geografisk information - Belägenhetsadresser - Praktiska tillämpningar och exempel
Utgivet 3 standarder
Deltagare 11 företag och organisationer
CityMail Sweden AB, Stockholm
Institutet för språk & folkminnen, Uppsala
Ivan Fredriksson,
Karlskoga Kommun, Karlskoga
Lantmäteriet, Gävle
Malmö stad Stadsbyggnadskontoret, Malmö
PostNord Sverige AB, Stockholm
Sigtuna kommun, Märsta
Statistiska centralbyrån SCB, Solna
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Södertälje kommun, Södertälje
Visa fler Visa färre
Finansiering

Kommitténs finansiering består av deltagarnas deltagaravgifter samt anslag och marknadsbidrag/ standardiseringsstöd från SIS. Deltagaravgiften utgår från omfattningen av de mål och aktiviteter som deltagarna i kommittén har kommit överens om i verksamhetsplanen.

Eventuellt underskott eller överskott ackumuleras inte inom kommittén utan hanteras av SIS.

Avgiftsmodell

Projektdeltagare betalar en enhetlig projektavgift. Av historiska skäl har vissa projektdeltagare haft en lägre avgift men ambitionen är att genomföra mindre stegvisa förändringar för att nå samma avgift.

Framtida periodisering

Inom ramen för kommitténs verksamhet kan större insatser/aktiviteter inträffa med variation mellan åren. Kommittén kan då i samråd med SIS välja att avsätta pengar för detta specifika ändamål under perioden.

I denna kommitté är framtida periodisering inte aktuell.

Fastställelse, ändring och uppföljning av verksamhetsplanen

Kommittén godkänner och SIS fastställer årligen Verksamhetsplan för kommittén. Verksamhetsplanen ses över och revideras i samband med SIS budgetprocess då också deltagaravgifter beslutas utifrån omfattningen i Verksamhetsplanen. Eventuell ändring i Verksamhetsplanen kan föreslås av kommittén eller av SIS.

Förändringar i mål och aktiviteter som en följd av omständigheter som SIS inte råder över kan göras och kommuniceras då till kommittén.

SIS Projektledning ansvarar för uppföljning av mål och aktiviteter i Verksamhetsplanen i samråd med ordföranden och ska förmedla information kring detta till kommittén.

Verksamhetsplan 2022
Referensdokument

Ämnesområden

IT-tillämpningar (35.240) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningar,­
regelverk
och ordlista inom standardisering.

Webbinarier 2023

Remisswebbinarium 3 oktober

Kommittén för Belägenhetsadresser har tagit fram standardförslag till uppdaterad utgåva av SS 637003 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp och principer. Välkommen att anmäla dig till kostnadsfritt remisswebbinarium den 3 oktober.

Webbinarer under 2022

Webbinarier om adresser och adressättning

Inspelningar från 30 mars 2022

Hela webbinariet ägnades åt inskickade frågor.

Ta del av presentation eller se inspelningarna av de olika delarna:

 1. Inledning + Landskrona
 2. Borås + Motala
 3. Vetlanda
 4. Skellefteå + Härryda
 5. Halmstad 1
 6. Halmstad 2
 7. Oskarshamn
 8. Nyköping + Avslutning

Inspelningar från 1 juni 2022

Hela webbinariet ägnades åt inskickade frågor.

Ta del av presentation eller se inspelningarna av de olika delarna:

 1. Inledning
 2. Nyköping
 3. Sundsvall 1
 4. Sundsvall 2 + Älmhult
 5. Huddinge, Flen + Dorotea
 6. Varberg
 7. Årjäng
 8. Habo
 9. Arboga
 10. Sigtuna 1
 11. Sigtuna 2 + Avslutning

Inspelning från 12 oktober 2022
Tema: Hur används adresser i samhället?

Läs presentationen för: Hur avgörs om en adress är korrekt?

Vad kan hända när en adress inte är korrekt? (Del 1. Del 2.)

Aktualitet/kvalitét - rutin för hantering av inte korrekta adresser(Del 1. Del 2. Del 3.)

Var går gränsen mellan ett byadressområde och gatuadressområde? (Del1. Del 2.)

Vilka nya eller udda behov har tillkommit eller tillkommer och som behöver adressättas? (Del 1. Del 2. Del 3.)

System som använder adressinformation för att skapa mera nytta (Del 1. Del 2.)

Geodatastandarder tillgängligörs kostnadsfritt

Flera standarder inom geodataområdet  ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder. Bland annat standardern om adressättning. Följ länken och se om du omfattas av avtalet

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt. 
 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yulianna Munoz Yanez
Projektledare
yulianna.munoz.yanez@sis.se

Eija Österberg
Ordförande
Sigtuna kommun