Standardutveckling · SIS/TK 466

Belägenhetsadresser

Belägenhetsadresser anger huvudsakligen var människor bor, arbetar eller vistas. En postadress anger var brev eller andra försändelser ska delas ut. Kommitténs huvudsyfte är standardisering av belägenhetsadresser och att sprida kunskapen om dessa. Genom standardiseringen av belägenhetsadresser förser kommittén adressättarna i Sveriges kommuner med riktlinjer och rekommendationer för hur belägenhetsadresser ska utformas för att öka kvalitén på adresser. Belägenhetsadresser ingår i den offentliga användningen av geodata. Den omfattande digitalisering som pågår i vårt land gäller även belägenhetsadresser. En korrekt utformad belägenhetsadress bidrar till effektivare geodatautbyte mellan myndigheter och verksamheter, och till minskat dubbelarbete. Kommittén arbetar även med vägledning och information som stödjer, underlättar och ökar förståelsen av arbetet med att tilldela belägenhetsadresser. Kommittén anordnar webbinarier för adressättarna eller deltar i andra evenemang med information om god adressättning och också s.k. god ortnamnssed.

Utgångspunkter i kommitténs arbete

Kommitténs arbete skapar förutsättningar för att olika organisationer ska kunna utbyta och använda adressdata på ett säkert, entydigt och rationellt sätt.

Korrekta adresser bidrar till samhällsnyttan genom att användare av belägenhetsadresser får möjlighet att hitta rätt. Exempel på användare av belägenhetsadresser är medborgare, näringsidkare, myndigheter, räddnings- och färdtjänst, postverksamhet, transportbolag och navigationstjänster.

Belägenhetsadresser sätts av kommunerna och är också grund för folkbokföringen och mycket av den statistik som tas fram i och om Sverige av till exempel statistikmyndigheten SCB.

Användning av standarder inom kommitténs omfattning

Kommittén har sitt fokus på nationell standardisering, men är även med och bevakar den globala standardiseringen inom området.

Kommittén anordnar eller deltar i evenemang för att undersöka vilka möjligheter som finns att stärka kvalitén på de adresser som används i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Vad är en Belägenhetsadress?
Informationsträffar 2021 Presentationer
Informationsträffar 2022 Presentationer
Informationsträffar 2023
Presentationer från informationsträffar
Utgivet 3 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
CityMail Sweden AB, Stockholm
Inbjuden expert,
Ivan Fredriksson,
Lantmäteriet, Gävle
PostNord Sverige AB, Stockholm
Statistiska centralbyrån SCB, Solna
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Uppsala kommun, Uppsala
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Referensdokument

Ämnesområden

IT-tillämpningar (35.240) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningar,­
regelverk
och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yulianna Munoz Yanez
Projektledare
yulianna.munoz.yanez@sis.se