Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 33:2017

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Handbok

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 33:2017

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Vad är en belägenhetsadress?

En plats är enligt Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, ett område med välbestämt läge och begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt. Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
1.1 Vad är en belägenhetsadress? En plats är enligt Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien, ett område med välbestämt läge och begränsad omfattning, ibland mer eller mindre tänkt som en punkt. Läget för en geografisk plats kan alltid identifieras med koordinater i ett koordinatsystem men vissa geografiska platser kan också identifieras med en belägenhetsadress. Belägenhetsadresser är alltså ett sätt att ange geografiska platser utan att använda koordinater. Eftersom belägenhetsadresserna är entydiga, dvs. pekar ut bara en enda plats på marken, kan de sägas utgöra ett indirekt referenssystem. Andra indirekta referenssystem är t.ex. fastighetsbeteckningar och statistikområden.

Ämnesområden

Transport allmänt (03.220.01) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 33:2017

Geografisk information - Belägenhetsadresser - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Belägenhetsadresser, SIS/TK 466

Internationell titel: Geographic information – Location addresses – Handbook

Artikelnummer: STD-8025427

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-10

Antal sidor: 68

Ersätter: SIS-TR 33:2010